Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta




















































Zobrazeno: 196 x

skalni_komplex_ivanovo

Bulharsko

SKALNÍ KOMPLEX IVANOVO

ivanovo.jpg

Na severu Bulharska, jen několik kilometrů od hranice s Rumunskem je jedinečná památka pod patronací UNESCO - komplex skalních chrámů Ivanovo. Většina klášterů je z 12. a 13. století, nejmladší je ze století čtrnáctého.

Krajina s hlubokými kaňony a vysokými nepřístupnými skalami byla jako stvořená pro místa ztišení a rozjímání, pro klášterní život v odloučení. Kláštery nesloužily jen samotným mnichům, ale vedle každého skalního chámu byla místnost pro poutníky a věřící z dalekého i blízkého okolí. Místnost byla otevřena stále, pouze prostor kostela byl uzavírán v době pravidelných modliteb. Mniši skalní chrámy vyzdobili freskami s biblickými náměty, a tak najdeme na bočních zdech i na stropě motivy Zvěstování Panny Marie, Narození Krista, Herodes se Salome a Jan Křtitel, Ježíš vyhání obchodníky z chrámu, Proměnění Páně, Poslední večeře, Jidášův polibek, Jidáš vrací peníze zákoníkům, Pilát si umývá ruce, Snětí z kříže, Ženy u prázdného hrobu, Nanebevstoupení.

Po stranách jsou i apoštolové, ale někteří nemají domalované tváře. Představení kláštera si totiž postupně nechávali svoje podobizny zakreslovat jako obličeje apoštolů, ale ještě než se stačilo domalovat všech dvanáct postav, klášter byl opuštěn. Důvod byl jednoduchý - cestu ke klášteru odnesla voda. Fresky byly malovány do mokré omítky barvami, které si mniši sami připravovali z minerálů, jež našli v okolí. Fresky nejsou restaurovány, ale zakonzervovány, takže všechny tahy štětce i barvy patří skutečně umělcům z doby před 700 lety.

Na druhé straně řeky jsou kláštery větší a zde jsou i hroby mnichů, ovšem fresek se zde zachovalo jen málo. Většina klášterů je opuštěných, ale například ve vesnici Basarbovo je i jeden z mála dosud funkčních.

Na informační tabuli přímo v místě je celý komplex označován jako Skalen manastir „sv. Archangel Michail“ (Skalní klášter sv. Archanděla Michaela), v běžných materiálech jako Ivanovski skalen manastir / ИВАНОВСКИ СКАЛЕН МАНАСТИР (Ivanovský skalní klášter) - Ивановски манастир Св. Архангел Михаил.

Nejsnadnější přístup do údolí je po silničce od Ivanova (cca 5 km). Nevelké městečko Ivanovo leží při železniční trati z Ruse do Gorne Orjahovice. V centru najdete moderní budovu radnice s turistickým informačním centrem. Před radnicí je památník a jižně od ní moderní kostel.

Ivanovo sloužilo duchovním jako útočiště před vnějším světem a tureckou invazí. K Ivanovu se dostanete po silnici z města Ruse – jižním směrem na Červen a Dve Mogili, vzdálenost 20 km.




Zobrazeno: 87 x

skalni_komplex_ivanovo.txt · Poslední úprava: 2020/10/09 23:14 (upraveno mimo DokuWiki)