Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

kambodza

Kambodža

Turistické zajímavosti

Angkor Vat

Angkor, tajemné chrámové město v kambodžské džungli. Je svědectvím hinduismu khmerských kmenů. Více než 1000 nádherných paláců vypovídá o někdejší velikosti a moci khmerského království.

  • Kolem r. 889/890: uchvácení moci králem Yasovarmanem I. a založení hlavního města Yasodharapura
  • 1002-1050: král Suryavarman I.
  • 1113-1150: za krále Suryavarmana II. založen Angkor Vat v jihovýchodní části Yasodharapury
  • 1177-1181: dobytí Angkoru Chamy
  • 1181: vyhnání Chamů
  • kolem r. 1200: založení „velkého královského města“ Angkor Thom
  • 1353. 1393 a 1431: vyplenění královského města Angkoru
  • 1907: založení Conservation ď Angkor
  • 1992: prohlášení za světové kulturní dědictví UNESCO
  • 1998: mezinárodní pomoc na záchranu Angkoru

Světoznámá a největší náboženská stavba na světě, obrovský chrámový komplex Angkor Vat Každý vládce Khmerů, rovný božským králům, nechal vybudovat chrám na počest božstva, se kterým se chtěl po své smrti spojit Chrámový komplex je gigantickým architektonickým vyjádřením této hinduistické tradice. Khmerský král Suryavarman II., který byl nazýván »Chráněncem boha Slunce“, nechal vybudovat Angkor na počest nikoho menšího než Višny, vládce světa. Chrámový komplex Angor odráží svět Khmerů, který se opírá o indickou kosmologii. Angkor Vat je přesným obrazem nebeského kosmu.

Chrámové město Angkor tvoří centrum Khmerské říše. V jejím hlavním chrámu v Angkoru splývají materiální a duchovně-náboženské principy khmerské kultury. Architektonicky a umělecky dosáhla khmerská kultura vybudováním chrámové hory Angkor Vat svého tvůrčího vrcholu.

Srdce chrámového komplexu, božský palác, je obklopen téměř 200 m širokým vodním příkopem. Symbol pramoře, které obklopuje obydlenou Zemi.

Obrovský chrámový komplex Angkor Vat je největší náboženskou stavbou na světě. Angkor Vat, symbol hory Meru a vesmíru. Božský král Suryavarman II., „Chráněnec boha Slunce“, nechal vybudovat chrámové město. Nadživotní socha Višny na galerii hlavního portálu působivě dokládá, že si byl Suryavarman II. zjevně vědom své pozice jako božského krále Khmerů: socha Višny v Angkor Vat má rysy obličeje khmerského vládce.

Samotné budovy obrovského chrámového komplexu jsou uspořádány podle přísných geometrických zásad jako trojstupňová pyramida s pěti nádhernými věžemi na nejvyšší úrovni. V centrální nejvyšší věži trůní nade vším duch zesnulého božského krále.

Nápadná je v chrámovém komplexu Angkor Vat opulentní výzdoba a bujné ornamenty na stěnách. Jako leitmotiv fungují reliéfní vyobrazení Apsarasy a Devatasy, krásných nebeských tanečnic, které měly božstvům poskytnout rajské radosti. Tanečnice jsou nahé až k bokům, oděné pouze do dlouhé sukně a mají fantastické účesy. V Angkoru bylo napočítáno více než 1500 takových vyobrazení. Každá postava je jedinečným mistrovským dílem. Žádný reliéf se nepodobá jinému. „Jejich štíhlé, líbezné, zářící tělo, které zakrývají nejkrásnější roucha, předčí svým leskem celou krásu boha květinových šípů - boha lásky - a těší Zemi jako srpek dorůstajícího měsíce,“ tak je to napsáno v chrámu Angkor Vat.

Stěny nejspodnější galerie chrámu jsou pokryty plošnými reliéfy. Vyobrazené figury objasňují v pokračující obrazové kronice hinduistickou kosmologii. Reliéfy se táhnou po celé délce 800 m a pokrývají plochu 2000 m2.

Vření oceánu mléka zaujímá v hinduistické mytologii centrální místo. Obrazové ztvárnění mýtu lze nalézt v mnoha chrámech v Angkoru. Jeho základem je hinduistická představa, že břicho světa se podobá máselnici naplněné mlékem.

Chrám Angkor Vat je považován za skvostný symbol Kambodže a zastupuje jako žádná jiná stavba kulturu Khmerů a národ Kambodžanů. 


Zobrazeno: 150 x

kambodza.txt · Poslední úprava: 2020/10/09 23:14 (upraveno mimo DokuWiki)