Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

istanbul

Hlavní stránka Turecko http://www.cesty.in/Turecko

Istanbul

Navštívit Turecko a vynechat Istanbul, to prostě nejde. Město mnoha jmen – Nova Roma (Nový Řím) pro Římany, Konstantinopolis nebo Byzantion pro Řeky, Cařihrad pro Slovany a Istanbul pro Turky. Vyjmenovat všechny pamětihodnosti Istanbulu je asi hodně těžké, ale určitě nikdo neprohloupí, když navštíví bývalé sultánské sídlo – palác Topkapi. Odsud řídili sultáni celou obrovskou říši, která se v dobách největšího rozkvětu rozkládala na třech světadílech.

Na palácovém Nádvoří janičářů stávala kuchyně, kde se těmto „poturčencům“ vařilo jídlo. V nedaleké pokladnici pak velkovezír vyplácel janičářům žold (ulüfe). Pokladnice sloužila zároveň i jako klenotnice, odkud se vybíraly dary cizím poslům a také se sem dary cizích poslů ukládaly. Některé skvosty mají zvláštní historii – třeba dýka vykládaná třemi obrovskými smaragdy. Ta byla určena pro perského panovníka, ale než ji stačili sultánští vyslanci předat, dozvěděli se, že byl panovník zavražděn a tak se poslové vrátili bez odevzdání daru.

Sultán si své soukromí hlídal velice pečlivě. Brána štěstí (Babüsaade) přísně oddělovala soukromou a oficiální část paláce. Při slavnostech seděl sultán na trůnu před bránou. Za ní byla soukromá audienční síň a také harém (enderun). Všechny obyvatelky harému si sultánské přízně určitě neužívaly stejně – některé pokojíky sultánských manželek jsou tak malé, že o žádném přepychu nemůže být ani řeč.

V celém Istanbulu je několik desítek podzemních zásobáren vody. Největší nechal vybudovat také císař Justinián a je na ploše 70x140m. V severozápadní části cisterny jsou sloupy postavené na hlavách kamenné Medúzy. Nikdy neví, jak se tam Medúza objevila, ale dost možné je i to, že pochází jednoduše ze zřícenin nějaké antické budovy.

Další informace

istanbul.txt · Poslední úprava: 2022/11/09 08:56 autor: 193.165.237.233