Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

dejiny_albanie_v_kostce

Hlavní stránka - Albánie

Dějiny Albánie

 • konec 2. tisíciletí před Kristem - přítomnost illyrských kmenů
 • 8. - 7. století před Kristem - založené první řecké osady v přímoří
 • 4. - 3. století před Kristem - formování státních útvarů Illyrů
 • 2. stol. před Kristem až 4. stol. n. l. - Území Albánie součástí Římské říše
 • konec 4. až pol. 14. stol. - byzantská vláda přerušována expanzí Bulharů; vpády Normanů, vliv Benátek, výboje Sicílie a Neapolského království
 • 12. - 13. století - vznik Arberešského knížectví - prvního samostatného albánského státního útvaru
 • 15. století - převážná část Albánie v tureckých rukou
 • 1443 - 1468 - úspěšný osvobozenecký boj Albánců pod vedením národního hrdiny Gjergj Kastrioti Skanderberga proti nadvládě Osmanské říše
 • 1787 - 1822 - v jižním Albánii vláda Ali Paši Tepelenského
 • 1910 - 1912 - protiturecká povstání po celé zemi
 • 28. 11. 1912 - ve Vlore vyhlášena nezávislost Albánie
 • 1914 - 1918 - za 1. světové války Albánie cílem expanze okolních států a jedním z vojenských bojišť
 • 1919 - 1921 - osvobození od italské (JZ) a srbské (SV) okupace
 • 1924 - 1939 - vláda A. Zoga (později král Zogu I.)
 • 1939 - 1943 - okupace italskými fašistickými vojsky
 • 29. 11. 1944 - osvobozenecká armáda osvobodila celou Albánii od italské a německé fašistické okupace
 • 1948 - 1985 - v čele Albánie Enver Hodža
 • 1949 - člen RVHP
 • 1955 - člen OSN a Varšavské smlouvy
 • 1968 - vystoupení z Varšavské smlouvy- (po okupaci Československa vojsky smlouvy)
 • 1968 - 1978 - orientace na ČLR
 • 1990 - povolení činnosti opozičních politických stran
 • 1991 - otevírání se světu po dlouholeté izolaci
 • 1997 - krvavé nepokoje v důsledku podvodů z pyramidálních her, - svrženo na politický boj
 • 1999 - hromadný příliv albánských uprchlíků z Kosova

—-

Zobrazeno: 104 x

dejiny_albanie_v_kostce.txt · Poslední úprava: 2020/10/11 02:30 (upraveno mimo DokuWiki)