Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

vyvysuju_tebe_pane

Zpěvník

Vyvyšuju Tebe, Pane

X:42 T: Vyvyšuju Tebe, Pane M:C L:1/8 K:C E D E D E D E D| z2 z D E2 G (C |C4) z4| w:Vy vy šu ju Te be, Pa ne, nad tím to dnem. E D E D E D E D| z2 z D E G3 | F E C2 z4 | w:Vy vy šu ju Te be, Pa ne, nad kaž dým člo vě kem E D E D E D E D| z2 z D E3 G | A A G A z4 | w:Vy vy šu ju Te be Pa ne nad vším, co stvo ře no jest, E D E D E D E D| z2 z D E G3 | F E C2 z4 | w:Vy vy šu ju Te be, Pa ne,| i  nad svým | ži vo tem. G G G G G G A2| G2 z G A c3|(A2 G) F3 z2|| w:Vy vy šu ju Tvo je  jmé-| no nad  ka ždé| jmé - no.


Vyvyšuju Tebe, Pane, nad tímto dnem.


Vyvyšuju Tebe, Pane, nad každým člověkem.


Vyvyšuju Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest.


Vyvyšuju Tebe, Pane, i nad svým životem.   


R: /: Vyvyšuju Tvoje jméno nad každé jméno    :/


Obrázky jsou na motivy obrazů českého malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a publicisty Jana Zrzavého (1890–1977) a jeho žáka P. Stanislava Weigela (1927–2011), který se v důchodu soustavně věnoval výtvarné tvorbě a pořádal meditativní kurzy a výstavy na téma Cestou krásy k pravdě.

Náves v Kermeuru. Jan Zrzavý, 1929

P. Stanislav Weigel
Zobrazeno: 77 x

vyvysuju_tebe_pane.txt · Poslední úprava: 2023/12/04 15:10 autor: cesty