Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

kizi

Hlavní stránka RUSKOKarélie → Kiži

Kiži

Ostrov Kiži je architektonické muzeum-rezervace, jedním z prvních muzeí pod širým nebem. Hlavní pozoruhodností ostrova je komplex dvou dřevěných chrámů a dřevěné zvonice, jež jsou od roku 1990 zapsány na seznamu UNESCO. Hlavní expozice se rozkládá na jihu ostrova. Na území ostrova je řada nepůvodních památek lidové architektury, které byly na Kiži převezeny z různých koutů Karélie. Jako samostatné muzeum Kiži existuje od roku 1966. Za léta existence muzea byl na ostrov převezen nejstarší ruský chrám - Vzkříšení Lazara, několik kapliček, více než 20 rolnických domů a velké množství hospodářských stavení - sýpky, sauny a další. Soubor muzea tvoří 76 staveb.132 Ostrov se nachází 68 km od hlavního města ve vodách Oněžského jezera. Ostrov Kiži zaujímá prvenství mezi nejnavštěvovanějšími místy Karélie.

První svědectví o osídlení pochází z 15. století, od 16. století bylo Kiži administrativním centrem pogostu (pogost - malá osada s kostelem a hřbitovem) s osídlením až 12 tisíc lidí. Dle dávné tradice byly v pogostu zbudovány dva chrámy a zvonice. Jeden chrám byl zbudován po severním straně zvonice a využíván v letním období a druhý na její jižní straně a užíval se v období zimním. Na počátku 18. století chrámy poničil blesk, byly ovšem vystavěny znovu a na témže místě. Starší chrám v roce 1714 a mladší 1764, zvonice byla obnovena roku 1862.

Pro návštěvníky je připravena řada exkurzí, jejichž součástí je ukázka tradičních řemesel.

  • Tradiční kultura ruského Zaoněží
  • Tradiční kultura ruského Zaoněží a Karelů - livviků (karelský subetnos)
  • Kižský náhrdelník

Po objednání se zájemci mohou zúčastnit i tematických exkurzí.

  • Exkurze po ekologické stezce
  • Archeologická naleziště Kiži
  • Vesnice ostrova Kiži
  • Tradiční kultura Karelů - livviků
  • Folklorní výstava s vystoupením folklorního etnografického divadla

Muzeum je přístupné po celý rok. V letním období je otevřeno od 8:00 do 20:00; v zimním období od 10:00 do 16:00. Vstupenka pro zahraniční návštěvníky stojí 650 RUB a je více než dvakrát dražší než pro ruské občany, výklad je navíc za příplatek 100 RUB.

Přeprava na ostrov je zajišťována vodní a leteckou odpravou. Vodní odprava je využívána v plavební sezóně (tj. v teplých měsících roku), mimo plavební sezónu se o přepravu starají vrtulníky vylétající z letiště „Пески“ (Peski), nebo vznášedla. Vodní dopravu zajišťuje např. společnost Кижское ожереле, Карелияфлот.

Chrám Proměnění Páně (Preobraženský chrám)

Nejcennější exponát muzea z roku 1714. Restaurován byl podle projektu A. V. Opolovnikova v letech 1949 - 1959. Jádrem kompozice stavby je srub s osmihranným půdorysem, tzv. „vosměrčik“ a 4 menší sruby, které jsou symetricky postaveny do různých světových stran tak, aby vytvářely kříž. Východní srub s oltářem má půdorys pětiúhelníku. Ze západní strany k hlavnímu srubu přimyká refektář (jídelna). Se stavbou chrámu se traduje pověst - když stavitel své dílo dokončil vhodil své kladivo do vod Oněžského jezera, chrám zůstal jeho mistrovským dílem. I dnes udivuje krásou, propracovanými detaily, velikostí a dokazuje mistrovství svého stavitele. Chrám byl postaven pouze s pomocí kladiva a dláta, bez použití kovových hřebíků.


Zobrazeno: 179 x

kizi.txt · Poslední úprava: 2020/10/09 23:14 (upraveno mimo DokuWiki)