Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

ejhle_prijde_pan

Zpěvník

Ejhle, přijde Pán

123


1. Ejhle, přijde Pán a Bůh náš, / cestu připravujme. / Přijde čekaný Mesiáš, / srdce očisťujme. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.


2. Kterého nám zvěstovali / dávní prorokové, / o něj vroucně k Bohu lkali / světa národové. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.


3. Již přijala Panna čistá / nebeské poselství, / že nám zrodí Pána Krista, / nezruší panenství. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.


4. Obraťme se, ó hříšníci, / a čiňme pokání, / radujme se, kajícníci, / je den smilování. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.
Zobrazeno: 13 x

ejhle_prijde_pan.txt · Poslední úprava: 2023/11/12 19:05 autor: cesty