Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

boze_vernym_zemrelym

Zpěvník

Bože, věrným zemřelým

921


Vstup
1. Bože, věrným zemřelým / milostiv rač býti, / nech, ať světlo věčné jim / v kraji živých svítí! / Dej, ať v říši nadhvězdnou / spějí z místa žalu, / v nebi s církví vítěznou / pějí tobě chválu.


Před evangeliem
2. Svatí, Boží přátelé, / přimluvte se za ně, / uveďte je, andělé, / k slavné nebes bráně. / Popros Dárce milostí, / svatá Boží Máti, / ať je k věčné radosti / ráčí povolati.


Obětní průvod
3. Nesem, Bože, k oběti / plody země naší, / máme přitom v paměti / dary nad vše dražší, / které nám dal Boží syn / na svém svatém kříži, / aby shladil lidských vin / převelikou tíži.


Přijímání
4. Kdo mé tělo požívá, / bude věčně žíti. / Tvoje slova pravdivá / nadějí nám svítí, / že tak, jak zde na zemi / nám jsi zdrojem síly, / smiluješ se nad těmi, / kdo nás opustili.


Závěr
5. Až i nás tam povoláš / z pozemské té pouti, / rač nad námi, Bože náš, / též se ustrnouti. / Spoj nás s všemi přáteli / ve sbor jeden stálý, / bychom tobě s anděly / pěli věčné chvály.

Tx: KSJ 1863 – N: R. Führer (Zpěvy duchovní 1833)
Zobrazeno: 13 x

boze_vernym_zemrelym.txt · Poslední úprava: 2023/11/20 16:23 autor: cesty