Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


Postranní lišta


Cestovatelské stránky

Sleva
10 %
při rezervaci JAKÉHOKOLI ubytování přes tento odkaz na:
logo booking


indie

Indie

Bezpečnost

Indie je pro Evropany bezpečná země. Je zakázáno fotografování vojenských zařízení, nádraží, mostů a letišť. K největšímu počtu okradení turistů dochází v levných hotelech, ve vlacích a při pouliční směně valut.

V roce 1985 přijatý zákon o omamných drogách a psychotropních látkách, ve znění pozdějších úprav, znamená zejména posílení kontroly zneužívání omamných drog, zpřísnění trestního postihu především za nepovolený obchod s omamnými látkami a zvýšení trestního postihu za trestné činy spojené s pašováním a zneužíváním omamných drog, včetně zavedení trestu smrti za opakované spáchání některých trestných činů a za trestné činy, při kterých množství omamných drog přesahuje stanovený limit.

Za nedovolený obchod s omamnými drogami a psychotropními látkami, který znamená m.j. pěstování rostliny koka nebo sběr její libovolné části, činnost spojenou s výrobou, zpracováním, držením, prodejem, nákupem, přepravou, schraňováním, ukrýváním, používáním nebo spotřebou, dovozem a vývozem do a z Indie nebo přepravou přes území Indie, či za zpracování těchto látek, pokud se nejedná o činnost k lékařským nebo vědeckým účelům, činnost povolenou úřady a v souladu s platnou licencí nebo povolením, a vývoz stébel máku k dekorativním účelům, hrozí zpravidla trest odnětí svobody na 5 až 20 let spolu s pokutou do 50 až 200 tisíc INR nebo i vyšší. Za nezákonné držení malého množství libovolné omamné drogy nebo psychotropní látky pro osobní spotřebu se stanovuje trest několikaměsíčního odnětí svobody, popř. i s pokutou. Důkazní břemeno o tom, že držená látka měla být určena k osobní spotřebě, a nikoli na další prodej nebo šíření, leží na osobě, v jejímž držení byla látka zjištěna. Za opakované spáchání, pokus o spáchání, úmysl spáchat nebo spoluúčast na spáchání některých trestných činů je možné uložit i trest smrti.

Počasí

léto:(duben-červen) - suché a velmi horké (40-50°C), vhodné pro cesty do Himalájí, Kašmíru a hor jižní Indie

monzun - (červen-srpen na severu nebo prosinec na jihovýchodě Indie) - vytrvalé deště

podzim - krátké období na severu Indie (říjen-listopad), ideální pro pobyt v horách severní Indie

zima (listopad-březen) - vhodná pro cestování po Indii, kromě hor severní Indie.

Ve většině případů pitná voda není vhodná pro Evropany. Nejbezpečnější je voda minerální nebo převařená. Doporučuje se vyvarovat se „sladkostí“ prodávaných na ulici, omývat ovoce a zeleninu, nepít nápoje s ledem.

indie.txt · Poslední úprava: 28. 08. 2015 19:02 (upraveno mimo DokuWiki)