Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


indie

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

indie [28. 08. 2015 19:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Indie ======
 +[[Postřehy cestovatelů-Indie|Postřehy cestovatelů]]
 +
 +===== Bezpečnost=====
 +Indie je pro Evropany bezpečná země. Je zakázáno fotografování vojenských zařízení,​ nádraží, mostů a letišť. K největšímu počtu okradení turistů dochází v levných hotelech, ve vlacích a při pouliční směně valut.
 +
 +V roce 1985 přijatý zákon o omamných drogách a psychotropních látkách, ve znění pozdějších úprav, znamená zejména posílení kontroly zneužívání omamných drog, zpřísnění trestního postihu především za nepovolený obchod s omamnými látkami a zvýšení trestního postihu za trestné činy spojené s pašováním a zneužíváním omamných drog, včetně zavedení trestu smrti za opakované spáchání některých trestných činů a za trestné činy, při kterých množství omamných drog přesahuje stanovený limit.
 +
 +Za nedovolený obchod s omamnými drogami a psychotropními látkami, který znamená m.j. pěstování rostliny koka nebo sběr její libovolné části, činnost spojenou s výrobou, zpracováním,​ držením, prodejem, nákupem, přepravou, schraňováním,​ ukrýváním,​ používáním nebo spotřebou, dovozem a vývozem do a z Indie nebo přepravou přes území Indie, či za zpracování těchto látek, pokud se nejedná o činnost k lékařským nebo vědeckým účelům, činnost povolenou úřady a v souladu s platnou licencí nebo povolením, a vývoz stébel máku k dekorativním účelům, hrozí zpravidla trest odnětí svobody na 5 až 20 let spolu s pokutou do 50 až 200 tisíc INR nebo i vyšší. Za nezákonné držení malého množství libovolné omamné drogy nebo psychotropní látky pro osobní spotřebu se stanovuje trest několikaměsíčního odnětí svobody, popř. i s pokutou. Důkazní břemeno o tom, že držená látka měla být určena k osobní spotřebě, a nikoli na další prodej nebo šíření, leží na osobě, v jejímž držení byla látka zjištěna. Za opakované spáchání,​ pokus o spáchání,​ úmysl spáchat nebo spoluúčast na spáchání některých trestných činů je možné uložit i trest smrti. ​
 +===== Počasí=====
 +léto:​(duben-červen) - suché a velmi horké (40-50°C), vhodné pro cesty do Himalájí, Kašmíru a hor jižní Indie
 +
 +monzun - (červen-srpen na severu nebo prosinec na jihovýchodě Indie) - vytrvalé deště
 +
 +podzim - krátké období na severu Indie (říjen-listopad),​ ideální pro pobyt v horách severní Indie
 +
 +zima (listopad-březen) - vhodná pro cestování po Indii, kromě hor severní Indie.
 +
 +Ve většině případů pitná voda není vhodná pro Evropany. Nejbezpečnější je voda minerální nebo převařená. Doporučuje se vyvarovat se "​sladkostí"​ prodávaných na ulici, omývat ovoce a zeleninu, nepít nápoje s ledem.
  
indie.txt · Poslední úprava: 28. 08. 2015 19:02 (upraveno mimo DokuWiki)