Povrch a vodstvo

Na západě Bolivie se rozkládají Andy, v těchto místech nazývaných Puna, které se na jejím území rozestupují do šíře až 800km2 a výše kolem 4000m. Na severovýchodě Puny leží asi 3700-3800m vysoké lávové plato Altipano, které od sebe dělí velehorskou poušť Cordillery Occidental, ve které se u chilských hranic objevuje několik vyhaslých i aktivních vulkánů, a hustě zalesněnou oblast Cordillera Oriental, která má i velké zalednění. Na jihozápadě vyplňují Altipano slané jezero Lago de Poopó a slaný močál Salar de Uyuni a s ním i menší slaný močál Salar de Coipasa.

Jezero Titicaca

Na severním okraji Puny zasehuje do Bolivie jezera Titicaca, které je s Lago de Poopó spojeno kolem 300km dlouhou řekou Desaguadero. Jezero Titicaca je největším vysoko položeným jezerem na světě. Ve výšce 3812m tvoří jeho hladina, která v bodě deště stopá, plochu 6900km. Jezero má stálou teplotu okolo 11°C. Jeho největší hloubka činí 272m. Narozdíl od Titicaca je jezero Poopó velmi mělké, jeho hloubka je okolo 3m. Na severu a východě se rozprostírají rozsáhlé roviny a nížiny. Zabíhá sem jihozápadní část nížiny Amazonské, kterou protéká řeka Madeira s přítoky Beni, Mamoré, Guaporé aj. a na východě zasahují na území Bolivie okrajové části povodí řeky Paraguay-Paraná nazývané Gan Chaca. Na jihu Bolivie uzavírají velkou bezodtokovou pánev sopečná pohoří z nichž vyniká Cordillera de Lípez. Andské vrchy jsou souhrně označovány Yungas.