HŘIŠTĚ V BALCHAŠI
 • Úvod
 • Projekt byl úspěšně ukončen

  Další možnost pomoci Střední Asii: ALTERRA


  Vítejte!

  Prostřednictvím těchto stránek Vás chceme požádat o pomoc farnostem ve Střední Asii – nejvíce kontaktů máme s farností Balchaš, kde působí slovenský misionář P. Tondra.
  Spolu s několika slovenskými řeholnicemi se snaží působit ve farnosti na všech frontách.
  Děti potřebovaly hřiště a za pomoci mnoha drobných dárců je už velká část hotova. Dovolujeme si Vás požádat o další spolupráci při vybudování dětského hřiště ve farnosti Balchaš v Kazachstánu, a nejen o to.

  S pomocí mnoha příznivců

  Středoasijské křesťany a misionáře podporuje v jejich práci celá řada příznivců. Nový katedrální kostel v Karagandě byl postaven z velké části z peněz, které pomohla vybrat prostřednictvím nadace paní Agnes Ritterová z Rakouska, která zemřela 28. září 2017. Ta měla od roku 1975 několikrát během modlitby před obrazem Panny Marie vidění Matky Boží a neznámé pouštní země. Viděla i chrám, který měla nechat postavit tam, kde se dotýkají hranice národů a různých kultur. Obrovská katedrála Panny Marie Fatimské, Matky všech národů, v Karagandě je dnes skutečností, i když nápad na její stavbu mohl v 70. letech 20. století, v dobách Sovětského svazu, působit jako šílenství. Na stavbu přispěli i lidé různých náboženství včetně místních muslimů. Z pohledu muslimského státu je kostel chápán jako památník obětem stalinizmu a komunizmu. Mariánské zaslíbení je ovšem více než jen památník: V tomto kostele získá každý člověk s otevřeným srdcem, bez rozdílu národnosti, kultury či náboženství, velké Boží milosti.

  Pomůžete i vy?

  V Balchaši po příchodu otce Pavla v červnu 2013 roku bylo zapotřebí udělat zateplenou fasádu kostela (společná budova s farou) a kláštera – pastoračního centra, nové oplocení, které z poloviny chybělo, položit zámkovou dlažbu, aby každé jaro lidé nechodili v 20 centimetrovém blátě a vedle kostela a kláštera vybudovat dětské hřiště. V říjnu 2017 zakončili s Boží pomocí i díky finanční pomoci mnohých dobrodinců z Nemecka, Slovenska i z Čech všechny tyto práce.

  P. Tondra: V neděli přichází na mši svatou okolo 40 lidí, každé věkové skupiny. Před 17 lety to byly 2-3 babičky. Kostelík není moc velký, je už v neděli plný a cítíme, že je zapotřebí něco dělat, aby se v tomto společenství všichni dobře cítili a hlavně byli přijati i další lidé, které hledají Církev, ve které se mají rádi: „Pohleďte na ně, jak se milují!“ (to bylo svědectví o prvních křesťanech).
  Takto hledal, či lépe řečeno „takovou Církev hledal“ muž Kazach, který do tohoto společenství přichází půl roku a v nedávné době jsme s ním začali přípravu ke křtu. Hledal i u druhých denominací.
  Bylo by možné sloužit i druhou mši svatou, ale protože naše společenství ještě není tak veliké a hlavně tak duchovně pevné, abychom mohli být už v neděle rozděleni na skupiny, je prostě zapotřebí zvětšit kostelík, anebo jestli to státní moc dovolí, postavit nový a větší. Rekonstrukce současné budovy, anebo stavba nového kostela může stát okolo 200 tisíc eur. Deset procent už máme.

  Pokud chcete finančně podpořit farnost Balchaš (výstavbu hřiště, rozšíření stávajícího kostela...) můžete na číslo účtu 204 661 660/0600
  Nové číslo transparentního účtu: 2501392638/2010 (FIO Banka)
  IBAN: CZ5920100000002501392638
  (variabilní symbol 
  2018)

  Pohyby na transparentním účtu: Alterra, z. s. na www.fio.cz

  Když do zprávy pro příjemce napíšete Vaše jméno a adresu (+email), zašleme Vám potvrzení o daru pro Vaši mzdovou účtárnu – o darovanou částku se Vám pak sníží Váš daňový základ. Kolik peněz se vybralo, můžete sledovat v záložce Projekt

  Pokud chcete přispět na něco zcela konkrétního, případně přispívat pravidelně, je možné se domluvit prostřednictvím emailu:
  misie@central-asia.su
  pro zajištění kontaktu s konkrétními lidmi a farnostmi ve Střední Asii (kněží, řeholnice…), kteří budou pomoc přijímat a spravovat.


  Přestože Kazachstán může na první pohled vypadat jako velice bohatá země – viz záložka

  – skutečnost je často úplně jiná. Velké množství lidí v Kazachstánu žije ne na hranici chudoby, ale v opravdové chudobě (to není samozřejmě jen specifikum Kazachstánu).
  Jediný a spolehlivý recept na boj s chudobou asi vymyslet nejde.
  Ukazuje se ale, že velice často jsou účinnější menší, naprosto přesně zaměřené, projekty, než projekty velké, které lze i hůře kontrolovat.
  V Balchaši se snaží kromě duchovní stránky i o podchycení dětí a jejich vzdělávání (s čímž mají docela dobré zkušenosti místní řeholní sestry, které to mají i v názvu – Školské sestry de Notre Dame).
  Není to jenom vzdělávání, jaké je spíše ve škole, ale jedná se o vzdělávání zaměřené trochu šířeji.
  Tento konkrétní projekt by měl farnosti v Balchaši pomoci s výstavbou hřiště pro malé i větší děti.
  P. Pavol Tondra píše: Farnosť sv. Františka Asisského v Balchaši v Kazachstane vznikla v roku 2000. Od roku 1998 prichádzali kňazi a rehoľné sestry z Karagandy, aby mohli ľuďom slúžiť v cirkevnej, sviatostnej, sociálnej, duchovnej oblasti. Samotné mesto Balchaš bol postavený v roku 1937 za pomoci politických väzňov. Po roku 1990 z Balchaša odišlo veľmi veľa ľudí – potomkov politických väzňov. V súčasnosti žije v Balchaši približné 70. tis. ľudí rôznych národnosti a kultúr (80). Od roku 2000 sa Rímsko-katolícka farnosť pomaličky buduje nielen materiálne, ale hlavne duchovné a ľudia nadobúdajú skúsenosti, prvé kontakty s Rímsko-katolíckou Cirkvou.
  V súčasnosti je už vybudovaný kostolík s farskou budovou a kláštor pre rehoľné sestry s pastoračným centrom. Vo farnosti pôsobí jeden kňaz a tri rehoľné sestry z Kongregácie Notre Dame. Venujú sa ľudom všetkých vekových kategórií i všetkých národností.

  Samotné ihrisko plánujeme postaviť na našom pozemku, vedľa kláštora a pastoračného centra, takže nepotrebujeme kupovať pozemok. Je to najlepší variant, nakoľko všetky potrebné veci pre prácu s deťmi a mládežou budeme mať na jednom pozemku.
  Chceme Vás touto cestou poprosiť o finančnú pomoc pri vybudovaní detského ihriska. Pred dvomi rokmi sme dokončili stavbu budov. V roku 2014 sme zrekonštruovali oplotenie v dĺžke 160m a v tomto ruku by sme radi upravili vonkajší priestor pre prácu s deťmi a mládežou.

  S pozdravom a prianím všetkého dobrého.

  Nech Vás žehná + Pán

  o. Pavol a sestry Notre Dame, Balchaš, KZ. ☺
  o. Pavol

  Projekt je součástí

  Nadačního fondu Alterra

  Spolupracují s námi

  Občanské sdružení Martin

  Naše stránky

  mají adresu