Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


ukrajinska_transliterace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ukrajinska_transliterace [28. 08. 2015 19:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html><​head>​
  
 +<meta http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=utf-8"​ />
 +
 +<​title>​Translit</​title>​
 +
 +<script type="​text/​javascript">​
 +
 +/* Javascript functions */
 +
 +function JSfunc()
 +
 +{
 +
 + /* Making transliteration! */
 +
 + this.strTranslit = function(el)
 +
 + {
 +
 + new_el = document.getElementById('​out'​);​
 +
 + A = new Array();
 +
 +A["​А"​]="​A";​A["​а"​]="​a";​
 +
 +A["​Б"​]="​B";​A["​б"​]="​b";​
 +
 +A["​В"​]="​V";​A["​в"​]="​v";​
 +
 +A["​Г"​]="​H";​A["​г"​]="​h";​
 +
 +A["​Ґ"​]="​G";​A["​ґ"​]="​g";​
 +
 +A["​Д"​]="​D";​A["​д"​]="​d";​
 +
 +A["​Е"​]="​E";​A["​е"​]="​e";​
 +
 +A["​Є"​]="​Je";​A["​є"​]="​je";​
 +
 +A["​Ж"​]="​Ž";​A["​ж"​]="​ž";​
 +
 +A["​З"​]="​Z";​A["​з"​]="​z";​
 +
 +A["​И"​]="​Y";​A["​и"​]="​y";​
 +
 +A["​І"​]="​I";​A["​і"​]="​i";​
 +
 +A["​Ї"​]="​Ji";​A["​ї"​]="​ji";​
 +
 +A["​Й"​]="​J";​A["​й"​]="​j";​
 +
 +A["​К"​]="​K";​A["​к"​]="​k";​
 +
 +A["​Л"​]="​L";​A["​л"​]="​l";​
 +
 +A["​М"​]="​M";​A["​м"​]="​m";​
 +
 +A["​Н"​]="​N";​A["​н"​]="​n";​
 +
 +A["​О"​]="​O";​A["​о"​]="​o";​
 +
 +A["​П"​]="​P";​A["​п"​]="​p";​
 +
 +A["​Р"​]="​R";​A["​р"​]="​r";​
 +
 +A["​С"​]="​S";​A["​с"​]="​s";​
 +
 +A["​Т"​]="​T";​A["​т"​]="​t";​
 +
 +A["​У"​]="​U";​A["​у"​]="​u";​
 +
 +A["​ў"​]="​u";​
 +
 +A["​Ф"​]="​F";​A["​ф"​]="​f";​
 +
 +A["​Х"​]="​Ch";​A["​х"​]="​ch";​
 +
 +A["​Ц"​]="​C";​A["​ц"​]="​c";​
 +
 +A["​Ч"​]="​Č";​A["​ч"​]="​č";​
 +
 +A["​Ш"​]="​Š";​A["​ш"​]="​š";​
 +
 +A["​Щ"​]="​Šč";​A["​щ"​]="​šč";​
 +
 +A["​Ь"​]="'";​A["​ь"​]="'";​
 +
 +A["​Ю"​]="​Ju";​A["​ю"​]="​ju";​
 +
 +A["​Я"​]="​Ja";​A["​я"​]="​ja";​
 +
 +A["​Ы"​]="​Y";​A["​Э"​]="​E";​
 +
 +A["​ы"​]="​y";​A["​э"​]="​e";​
 +
 +A["'"​]="​`";​
 +
 +A["​Ъ"​]="'";​
 +
 +A["​ё"​]="​jo";​A["​ъ"​]="'";​A["​Ђ"​]="​Dj";​A["​ђ"​]="​dj";​A["​Љ"​]="​Lj";​A["​љ"​]="​lj";​A["​Ћ"​]="​Ć";​
 +
 +A["​ћ"​]="​ć";​A["​Џ"​]="​Dž";​A["​џ"​]="​dž";​A["​Ѓ"​]="​G´";​A["​ѓ"​]="​g´";​A["​Ќ"​]="​K´";​A["​ќ"​]="​k´";​A["​Њ"​]="​Nj";​A["​њ"​]="​nj";​
 +
 +A["​Ә"​]="​Ë";​A["​ә"​]="​ë";​A["​Ң"​]="​Ng";​ A["​ң"​]="​ng";​ A["​Ғ"​]="​Gh";​A["​ғ"​]="​gh";​A["​Ө"​]="​Ö";​ A["​ө"​]="​ö";​A["​Қ"​]="​Kh";​ A["​қ"​]="​kh";​
 +
 +
 + new_el.value = el.value.replace(/​([\u0400-\u1100])/​g,​
 +
 + function (str,​p1,​offset,​s) {
 +
 + if (A[str] != '​undefined'​){return A[str];}
 +
 + }
 +
 + );
 +
 + }
 +
 + /* Normalizes a string, eю => eju */
 +
 + this.strNormalize = function(el)
 +
 + {
 +
 + if (!el) { return; }
 +
 + this.strTranslit(el);​
 +
 + }
 +
 +}
 +
 +var oJS = new JSfunc();
 +
 +</​script>​
 +
 +</​head>​
 +
 +<​body>​
 +
 +
 +
 +</​body>​
 +
 +</​html>​
 +
 +===== Transkripce a transliterace textů z azbuky do latinky ONLINE (podle české normy ČSN ISO 9)=====
 +Napište nebo zkopírujte text v azbuce do <​html><​FONT style="​BACKGROUND-COLOR:​ pink">​růžového políčka</​font></​html>​ pod tabulkou a hned se objeví výsledek. ​
 +
 +====== Transliterace ukrajinské azbuky ONLINE (podle ČSN ISO 9) ======
 +Zjednodušeně:​ TRANSKRIPCE = přepis pro normální čtení, TRANSLITERACE = (téměř) přesný přepis písmenka za písmenko.
 +Můžete si vybrat i jiné typy převodů z azbuky do latinky:
 +<​html><​center><​div class="​table sectionedit3">​
 +<table class="​inline">​
 +  <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <th class="​col0">​Transkripce</​th>​
 +      <th class="​col1">​Transliterace</​th>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0"><​strong></​html>​[[prevadec_z_azbuky_do_latinky|z
 +ruštiny]]<​html></​strong></​td>​
 +      <td class="​col1"><​strong><​span class="​curid"></​html>​[[transliterace_azbuky_podle_csn_iso_9|z
 +většiny písem v azbuce]]<​html></​span></​strong>:<​br>​
 +z běloruštiny,<​br>​
 +ruštiny, <br>
 +srbštiny, <br>
 +bulharštiny,​ <br>
 +makedonštiny,​ <br>
 +kazaštiny, <br>
 +kyrgyzštiny,​ <br>
 +uzbečtiny</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0">​Ukázka (RU):<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Uzbekistan ně imejet vychoda k morju.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Ukázka (RU):<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Uzbekistan ne imeet vychoda k morû.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0"><​strong></​html>​[[prevadec_z_azbuky_do_latinky_ne_rus|z
 +většiny písem v azbuce]]<​html></​strong>:<​br>​
 +z běloruštiny,<​br>​
 +srbštiny, <br>
 +bulharštiny,​ <br>
 +makedonštiny,​ <br>
 +kazaštiny, <br>
 +kyrgyzštiny,​ <br>
 +uzbečtiny
 +      <hr>
 +      <​hr>​Ukázka:<​br>​
 +(KZ):<​br>​
 +Әкімшілік жағынан 14 облыс және республикалық<​br>​
 +маңызы бар 3 қалаға бөлінеді.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Äkimšilik žaghynan 14 oblys žäne respublikalykh<​br>​
 +maňyzy bar 3 khalagha bölinedi.<​br>​
 +(BY):​Колькасць насельніцтва — 9,5 млн чалавек<​br>​
 +Výsledek: Kol'​kasc'​ nasel'​nictva — 9,5 mln čalavek <br>
 +(BG): Общата площ на Съветския съюз<​br>​
 +Výsledek: Obščata plošč na S'​vetskija s'juz </td>
 +      <td class="​col1"><​b></​html>​[[transkripce_z_arabstiny|Transliterace z arabského písma]]<​html>​
 +</​b><​br>​Musíte mít na zřeteli, že se jedná o transliteraci orientační.<​br>​Na transkripci je lepší zapomenout.<​br>​Tu vám neudělá program, ale jen člověk, který umí arabsky.<​br>​Je to proto, že se v písmu dost šetří samohláskami.<​br>​Ukázka:<​br>​Arabsky:​ شرم الشىخ<​br>​Výsledek:​ šrm alšách <​br>​(transkripce by byla Šarm al-Šajch)
 +</td>
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0">​ </td>
 +      <td style="​background-color:​ rgb(153, 255, 153);"
 + ​class="​col1"><​strong></​html>​[[ukrajinska_transliterace|z
 +ukrajinštiny]]<​html></​strong>​
 +      <hr style="​background-color:​ rgb(153, 255, 153);">​Ukázka:<​br>​
 +На території сучасної України віддавна існували держави скіфів.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Na terytoriji sučasnoji Ukrajiny viddavna isnuvaly deržavy skifiv. </td>
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0"><​strong>​z ruštiny</​strong><​br>​
 +      <​strong></​html>​[[azb-en|do angličtiny]]<​html></​strong><​br>​
 +Ukázka:<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek: Uzbekistan ne imeet vykhoda k moryu.</​td>​
 +      <td class="​col1">​ </td>
 +    </tr>
 +  </​tbody>​
 +</​table>​
 +</​html>​
 +**Odkaz na: [[odstranovac_diakritiky|Odstraňovač české a slovenské diakritiky]]**\\
 +**Odkaz na: [[do_azbuky|Přímé psaní z latinky do azbuky]]**
 +<​html><​hr>​
 +</​div>​
 +
 +</​center>​
 +
 +<​html>​
 +
 +<​p><​p><​b>​Napište (vložte) text v UKRAJINSKÉ azbuce:</​b></​p>​
 +
 +<​textarea onkeyup="​oJS.strNormalize(this)"​ style="​height:​10em;​width:​100%;​background-color:​ pink" id="​in"></​textarea>​
 +<​p>​Výsledek (transliterace ukrajinské azbuky):</​p>​
 +
 +<​textarea style="​height:​10em;​width:​100%"​ id="​out"></​textarea>​
 +
 +<​center>​Tuto službu přináší <​b>​Cestovatelské stránky <a href ="​http://​www.cesty.in">​http://​www.cesty.in</​b></​a>​
 +</​body>​
 +</​html>​
 +Buďte IN :-)
ukrajinska_transliterace.txt · Poslední úprava: 28. 08. 2015 19:02 (upraveno mimo DokuWiki)