Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


transliteration2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

transliteration2 [28. 08. 2015 19:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html><​head>​
 +<meta http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=utf-8"​ />
 +<​title>​Translit</​title>​
 +<script type="​text/​javascript">​
  
 +/* Javascript functions */
 +
 +function JSfunc()
 +
 +{
 +
 + /* Making transliteration! */
 +
 + this.strTranslit = function(el)
 +
 + {
 +
 + new_el = document.getElementById('​out'​);​
 +
 + A = new Array();
 +
 +A["​А"​]="​A";​A["​а"​]="​a";​
 +
 +A["​Б"​]="​B";​A["​б"​]="​b";​
 +
 +A["​В"​]="​V";​A["​в"​]="​v";​
 +
 +A["​Г"​]="​H";​A["​г"​]="​h";​
 +
 +A["​Ґ"​]="​G";​A["​ґ"​]="​g";​
 +
 +A["​Д"​]="​D";​A["​д"​]="​d";​
 +
 +A["​Е"​]="​E";​A["​е"​]="​e";​
 +
 +A["​Є"​]="​Ye";​A["​є"​]="​ye";​
 +
 +A["​Ж"​]="​Zh";​A["​ж"​]="​zh";​
 +
 +A["​З"​]="​Z";​A["​з"​]="​z";​
 +
 +A["​И"​]="​Y";​A["​и"​]="​y";​
 +
 +A["​І"​]="​I";​A["​і"​]="​i";​
 +
 +A["​Ї"​]="​Yi";​A["​ї"​]="​yi";​
 +
 +A["​Й"​]="​J";​A["​й"​]="​j";​
 +
 +A["​К"​]="​K";​A["​к"​]="​k";​
 +
 +A["​Л"​]="​L";​A["​л"​]="​l";​
 +
 +A["​М"​]="​M";​A["​м"​]="​m";​
 +
 +A["​Н"​]="​N";​A["​н"​]="​n";​
 +
 +A["​О"​]="​O";​A["​о"​]="​o";​
 +
 +A["​П"​]="​P";​A["​п"​]="​p";​
 +
 +A["​Р"​]="​R";​A["​р"​]="​r";​
 +
 +A["​С"​]="​S";​A["​с"​]="​s";​
 +
 +A["​Т"​]="​T";​A["​т"​]="​t";​
 +
 +A["​У"​]="​U";​A["​у"​]="​u";​
 +
 +A["​ў"​]="​u";​
 +
 +A["​Ф"​]="​F";​A["​ф"​]="​f";​
 +
 +A["​Х"​]="​Ch";​A["​х"​]="​ch";​
 +
 +A["​Ц"​]="​C";​A["​ц"​]="​c";​
 +
 +A["​Ч"​]="​Č";​A["​ч"​]="​č";​
 +
 +A["​Ш"​]="​Š";​A["​ш"​]="​š";​
 +
 +A["​Щ"​]="​Šč";​A["​щ"​]="​šč";​
 +
 +A["​Ь"​]="'";​A["​ь"​]="'";​
 +
 +A["​Ю"​]="​Ju";​A["​ю"​]="​ju";​
 +
 +A["​Я"​]="​Ja";​A["​я"​]="​ja";​
 +
 +A["​Ы"​]="​Y";​A["​Э"​]="​E";​
 +
 +A["​ы"​]="​y";​A["​э"​]="​e";​
 +
 +A["'"​]="​`";​
 +
 +A["​Ъ"​]="'";​
 +
 +A["​ё"​]="​jo";​A["​ъ"​]="'";​A["​Ђ"​]="​Dj";​A["​ђ"​]="​dj";​A["​Љ"​]="​Lj";​A["​љ"​]="​lj";​A["​Ћ"​]="​Ć";​
 +
 +A["​ћ"​]="​ć";​A["​Џ"​]="​Dž";​A["​џ"​]="​dž";​A["​Ѓ"​]="​G´";​A["​ѓ"​]="​g´";​A["​Ќ"​]="​K´";​A["​ќ"​]="​k´";​A["​Њ"​]="​Nj";​A["​њ"​]="​nj";​
 +
 +A["​Ә"​]="​Ë";​A["​ә"​]="​ë";​A["​Ң"​]="​Ng";​ A["​ң"​]="​ng";​ A["​Ғ"​]="​Gh";​A["​ғ"​]="​gh";​A["​Ө"​]="​Ö";​ A["​ө"​]="​ö";​A["​Қ"​]="​Kh";​ A["​қ"​]="​kh";​
 +
 +
 + new_el.value = el.value.replace(/​([\u0400-\u1100])/​g,​
 +
 + function (str,​p1,​offset,​s) {
 +
 + if (A[str] != '​undefined'​){return A[str];}
 +
 + }
 +
 + );
 +
 + }
 +
 + /* Normalizes a string, eю => eju */
 +
 + this.strNormalize = function(el)
 +
 + {
 +
 + if (!el) { return; }
 +
 + this.strTranslit(el);​
 +
 + }
 +
 +}
 +
 +var oJS = new JSfunc();
 +
 +</​script>​
 +</​head>​
 +<​body>​
 +</​html>​
 +===== Transcription and transliteration of Cyrillic to Latin ONLINE =====
 +
 +Type or copy the text in Cyrillic in <​html><​FONT style="​BACKGROUND-COLOR:​ pink">​pink box</​font></​html>​ under the table.
 +
 +<​html><​p style="​text-align:​ right"><​script async src="//​pagead2.googlesyndication.com/​pagead/​js/​adsbygoogle.js"></​script><​!-- Decent --><​ins class="​adsbygoogle"​ style="​display:​inline-block;​width:​180px;​height:​150px"​ data-ad-client="​ca-pub-9546886698764857"​ data-ad-slot="​7898966567"></​ins><​script>​(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</​script></​center></​p></​html>​
 +====== Transliteration of Ukrainian Cyrillic into Latin ONLINE ======
 +
 +In simple: = TRANSCRIPTION is using for normal reading, TRANSLITERATION = (almost) exact transcript of the letters in the letter.
 +You can choose other types of transfers from the Cyrillic into the Latin alphabet:
 +
 +<​html><​center><​div class="​table sectionedit3">​
 +<table class="​inline">​
 + <​tbody>​
 + <tr class="​row0">​
 +      <th class="​col0">​Transcription </th>
 +      <th class="​col1">​Transliteration</​th>​
 +    </tr>
 + <​tr>​
 + <​td>​
 + </​html>​**[[transcription|Russian:​]]**<​html><​br>​ Sample (RU):<​br> ​
 +Отче наш, сущий на небесах,​ да святится имя Твое.<​br> ​
 +Result:<​br> ​
 +Ottshe nash, sushtschiy na niebesakh, da svyatitsya imya Tvoye.
 +
 +<br>
 +</td>
 + <​td></​html>​**[[transliteration|Russian and most of the Cyrillic fonts:​]]**<​html><​br>​ Sample (RU):<​br> ​
 +Отче наш, сущий на небесах,​ да святится имя Твое.<​br> ​
 +Result:<​br> ​
 +Otče naš, suŝij na nebesah, da svâtitsâ imâ Tvoe.
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <​tr>​
 + <​td>​
 + </​html>​**[[transcription2|Most of the Cyrillic fonts:​]]**<​html><​br>​Belorussian,<​br> ​
 +Serbian,<​br> ​
 +Bulgarian,<​br> ​
 +Macedonian,<​br> ​
 +Kazakh,<​br> ​
 +Kyrgyz,<​br> ​
 +Uzbek<​hr> ​
 +<​b>​Sample (KZ):</​b><​br> ​
 +Коктеги Экемiз! Сенiн киелi есiмiн кастерлене берсiн.<​hr>​
 +Әкімшілік жағынан 14 облыс және республикалық<​br>​
 +маңызы бар 3 қалаға бөлінеді.<​br>​
 +Result:<​br> ​
 +Koktegi Ekemiz! Senin kieli esimin kasterlene bersin.<​hr>​
 +Äkimshilik zhaghynan 14 oblys zhäne respublikalykh<​br>​
 +manjyzy bar 3 khalagha bölinedi.
 +<br>
 +<​b>​Sample(BY):</​b>​Колькасць насельніцтва — 9,5 млн чалавек<​br>​
 +Result:<​br>​
 +Kol'​kasc'​ nasel'​nictva — 9,5 mln tshalavek<​br>​
 +<​b>​Sample(BG):</​b>​ Общата площ на Съветския съюз<​br>​
 +Result:<​br>​Obshtschata ploshtsch na S'​vetskiya s'yuz
 +</td>
 + <td style="​background-color:​ rgb(153, 255, 153);"></​html>​**[[transliteration2|Ukrainian:​]]**<​html><​br>​ Sample (UA):<​br> ​
 +Отче наш, що єси на небесах,​ нехай святиться ім'​я Твоє.<​br> ​
 +Result:<​br> ​
 +Otče naš, ščo yesy na nebesach, nechaj svjatyt'​sja im'ja Tvoye. ​
 +
 + </​td>​
 + </​tr>​
 +
 + </​tbody>​
 + </​table></​body>​
 +
 +</​center>​
 +<​p><​p><​b>​Write (paste) the text in Cyrillic:</​b></​p>​
 +<​textarea onkeyup="​oJS.strNormalize(this)"​ style="​height:​10em;​width:​100%;​background-color:​ pink" id="​in"></​textarea>​
 +<​p><​b>​Result:</​b></​p>​
 +<​textarea style="​height:​10em;​width:​100%"​ id="​out"></​textarea>​
 +<​center><​b><​a href ="​http://​www.cesty.in">​http://​www.cesty.in</​b></​a><​br>​
 +</​body>​
 +</​html>​
 +Be IN :-)
transliteration2.txt · Poslední úprava: 28. 08. 2015 19:02 (upraveno mimo DokuWiki)