Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


stare_recke_baje_a_povesti_komplet

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
stare_recke_baje_a_povesti_komplet [09. 01. 2018 23:41]
cesty
stare_recke_baje_a_povesti_komplet [27. 01. 2018 13:35] (aktuální)
cesty
Řádek 644: Řádek 644:
 {{:​baje:​zlate-rouno.jpg?​280 |}} {{:​baje:​zlate-rouno.jpg?​280 |}}
  
-Zatímcose Frixos podivoval zázračným pramenům, vyšel na nádvoří král Aiétés a pozval chlapce do paláce. Pohostil ho a vyptával se, odkud přichází. Frixos mu vyprávěl o maceše, o zlé věštbě a o beranu i o tom, jak ztratil sestru Hellé. Jakmile král uslyšel o zlatém beranu, zatoužil ho spatřit. Frixos vyvedl krále před palác, kde na trávníku beran odpočíval. Vycházela z něho záře a pozlacovala stromy, trávu a houštiny. Král si musil zastínit oči dlaní.+Zatímco se Frixos podivoval zázračným pramenům, vyšel na nádvoří král Aiétés a pozval chlapce do paláce. Pohostil ho a vyptával se, odkud přichází. Frixos mu vyprávěl o maceše, o zlé věštbě a o beranu i o tom, jak ztratil sestru Hellé. Jakmile král uslyšel o zlatém beranu, zatoužil ho spatřit. Frixos vyvedl krále před palác, kde na trávníku beran odpočíval. Vycházela z něho záře a pozlacovala stromy, trávu a houštiny. Král si musil zastínit oči dlaní.
  
 „Berana obětuji Diovi za své zachránění,​“ řekl Frixos, „ale zlaté rouno ti, králi, daruji.“ „Berana obětuji Diovi za své zachránění,​“ řekl Frixos, „ale zlaté rouno ti, králi, daruji.“
stare_recke_baje_a_povesti_komplet.txt · Poslední úprava: 27. 01. 2018 13:35 autor: cesty