Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


pyramidy_v_gize

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pyramidy_v_gize [29. 01. 2017 00:25] (aktuální)
88.161.227.111 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +**[[Egypt]] – Pyramidy v Gíze **
  
 +=====Pyramidy v Gíze=====
 +
 +Jsou jediné z antických sedmi divů světa, které se dochovaly. Pyramidy v Gíze platí za nejstarší stavby lidstva a ještě stále je obestírají pohádky a legendy o gigantických monumentech.
 +
 +Kolem roku 2900 př. n. l. byl Egypt sjednocen do jedné veliké říše. Vládcové nové říše, faraóni, zvolili za hlavní město Memfis v nilské deltě. Čas stavby pyramid začal ještě ve Staré říši. Tato epocha nalezla však konečně svůj vrchol ve stavbě velkých pyramid v Gize. Nepomíjející stavební díla velkolepé epochy jsou symbolem vynikajícího postavení jejich budovatelů,​ králů - bohů, faraónů. Největší a nejznámější pyramidou je pyramida faraóna Chufu (řecky-. Cheops). Panoval od roku 2589 až do roku 2566 př. n. L Pyramida byla | původně pokryta leštěnými bílými vápencovými deskami, z nichž jsou dnes patrné pouze fragmenty. Zbývající obklady Cheopsovy pyramidy byly vylámány a použity na stavby domů v Káhiře. Prostřední z pyramid nese jméno Cheopsova syna: Chefrénova pyramida. Chefrén panoval asi od 2558 do 2532 př. n. l. Chefrénova pyramida působí vyšším dojmem, neboť je postavena o 10 m výše a je pouze o 3 m nižší. Nejmenší z pyramid patří Mykerinovi, Chefrénovu synovi a Cheopsovu vnukovi. Panoval od r. 2532 do 2503 př. n. l. Cheopsova pyramida je označována také jako Velká pyramida“. Původně byla 146,6 m vysoká.
 +
 +Od r. 1168 měří pouze asi 137 m. Po požáru Káhiry byly odváženy kamenné kvádry a vápencové desky jako stavební materiál pro obnovu města. Každá ze stran Cheopsovy pyramidy je 230 m dlouhá. Základna pyramidy činí 52 900 m<​sup>​2</​sup>​. Dosti na to, aby se sem vedle sebe umístilo pět největších chrámů světa - Svatopetrský dóm, Katedrála sv. Pavla a Westminsterské opatství, jakož i Dóm ve Florencii a Miláně.
 +
 +Na Cheopsovu pyramidu bylo navršeno zhruba 2,5 mil. kamenných kvádrů o váze mezi 2,5 a 3 t. Celková váha pyramidy dosahuje 6,25 mil. t. Samotná příprava a úprava staveniště pro kamenný kolos znamenala deset let namáhavé práce. Na pracích se podílelo asi 4000 lidí.
 +
 +Výstavba Cheopsovy pyramidy trvala dalších 20 let. Na stavbě pyramidy se muselo podílet více než 100 000 dělníků.
 +
 +Jednotlivé skalní bloky byly vysoké mezi 0,8 až 1,45 m. Za blok zodpovídalo vždy 8 dělníků. Dopravili jej z lomu, vyzvedli na dřevěné sáně a dopravili po sochorové cestě na břeh Nilu. Zde nalodili „svůj“ blok na loď, převezli na druhý břeh a dál na staveniště. Tam konečně balvan vyzvedli po rampě na jeho místo určení.
 +
 +====Cheopsova nebo Velká pyramida====
 +
 +  * Doba výstavby: 2589-2566 př. n.
 +  * Výška: původně 146,6 m. v současnosti cca 137 m
 +  * Délka strany: 230.3 m
 +  * Plocha základny: 52 900 m<​sup>​2</​sup>​
 +  * Úhel sklonu: 51° 52'
 +  * Plocha boční stěny: každá 20 000 m<​sup>​2</​sup>​
 +  * Celková hmotnost: 6.25 mil. t
 +
 +====Chefrénova pyramida====
 +
 +  * Doba výstavby: 2558-2532 př. n. I.
 +  * Výška: 143,5 m * Délka strany: 215,3 m
 +  * Plocha základny: 46 200 m<​sup>​2</​sup>​
 +  * Úhel sklonu: 52° 20'
 +
 +====Mykerinova pyramida====
 +  * Doba výstavby: 2532-2503 př. n. t
 +  * Výška: 62 m
 +  * Délka strany: 108 m
 +  * Plocha základny: 11 600 m<​sup>​2</​sup>​
 +  * Úhel sklonu: 51°
 +
 +Uvnitř Cheopsovy pyramidy se nachází labyrint chodeb a komor. Královskou komoru najdete v centru pyramidy. Zde stojí královský sarkofág z rudé žuly. Zda pyramida byla kdy použita jako hrob, zůstává dodnes jednou z velkých nerozluštěných záhad Velké pyramidy.
pyramidy_v_gize.txt · Poslední úprava: 29. 01. 2017 00:25 autor: 88.161.227.111