Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


libanon

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
libanon [06. 01. 2019 18:40]
cesty [Libanon]
libanon [06. 01. 2019 19:12] (aktuální)
cesty [Obyvatelstvo]
Řádek 25: Řádek 25:
 Když procházíte vedle hranici se Sýrií, kde jsou soustředěny uprchlické tábory, máte pocit, jako byste přešli někam do Afriky. Vše je tam špinavé, zanedbané... Když procházíte vedle hranici se Sýrií, kde jsou soustředěny uprchlické tábory, máte pocit, jako byste přešli někam do Afriky. Vše je tam špinavé, zanedbané...
  
-Nepřátelství Libanonu se Sýrií je popsané i v Bibli - izraelský král Achab se oženil s libanonskou princeznou Jezábel. Důvodem tohoto sňatku bylo vytvořit spojenectví proti Damašku, tedy proti Sýrii.+Nepřátelství Libanonu se Sýrií je popsané i v Bibli - izraelský král Achab se oženil s fénickou (=libanonskouprinceznou Jezábel. ​(Mezi postavami Starého zákona je Jezábel představitelkou nejzhoubnější ženy.) ​Důvodem tohoto sňatku bylo vytvořit spojenectví proti Damašku, tedy proti Sýrii. 
 + 
 +''​**1. Královská 21**\\ 25 Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel, jeho žena. 26 Jednal velice ohavně tím, že chodil za hnusnými modlami; páchal všechno to, co Emorejci, které Hospodin před Izraelci vyhnal.''​
  
 ====Jazyky ==== ====Jazyky ====
libanon.txt · Poslední úprava: 06. 01. 2019 19:12 autor: cesty