Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


korejska_transliterace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

korejska_transliterace [28. 08. 2015 19:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​
 +<​head>​
  
 +<meta http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=koi-8"​ />
 +
 +<​title>​Transliterace</​title>​
 +
 +<script type="​text/​javascript">​
 +/* Javascript functions */
 +
 +A = new Array();
 +A["​ㄱ"​]="​K";​
 +A["​ㄴ"​]="​N";​
 +A["​ㄷ"​]="​T";​
 +A["​ㄹ"​]="​L";​
 +A["​ㅁ"​]="​M";​
 +A["​ㅂ"​]="​P";​
 +A["​ㅅ"​]="​S";​
 +A["​ㅇ"​]="​NG";​
 +A["​ㅈ"​]="​Č";​
 +A["​ㅊ"​]="​ČCH";​
 +A["​ㅋ"​]="​KCH";​
 +A["​ㅌ"​]="​TCH";​
 +A["​ㅍ"​]="​PCH";​
 +A["​ㅎ"​]="​H";​
 +A["​ㅏ"​]="​A";​
 +A["​ㅑ"​]="​JA";​
 +A["​ㅓ"​]="​Ǒ";​
 +A["​ㅕ"​]="​JǑ";​
 +A["​ㅗ"​]="​O";​
 +A["​ㅛ"​]="​JO";​
 +A["​ㅜ"​]="​U";​
 +A["​ㅠ"​]="​JU";​
 +A["​ㅡ"​]="​Ǔ";​
 +A["​ㅣ"​]="​I";​
 +A["​ㅐ"​]="​Ä";​
 +A["​ㅒ"​]="​JÄ";​
 +A["​ㅔ"​]="​E";​
 +A["​ㅖ"​]="​JE";​
 +A["​ㅘ"​]="​WA";​
 +A["​ㅙ"​]="​WÄ";​
 +A["​ㅚ"​]="​Ö";​
 +A["​ㅝ"​]="​WŎ";​
 +A["​ㅞ"​]="​WE";​
 +A["​ㅟ"​]="​Ü";​
 +A["​ㅢ"​]="​ǓI";​
 +
 +                                                                                                                                                                                   
 +A["​Ё"​]="​Jo";​A["​Й"​]="​J";​A["​Ц"​]="​C";​A["​У"​]="​U";​A["​К"​]="​K";​A["​Е"​]="​E";​A["​Н"​]="​N";​A["​Г"​]="​G";​A["​Ш"​]="​Š";​A["​Щ"​]="​Šč";​A["​З"​]="​Z";​A["​Х"​]="​Ch";​A["​Ъ"​]="'";​A["​Jo"​]="​Ё";​
 +
 + A["​ё"​]="​jo";​A["​й"​]="​j";​A["​ц"​]="​c";​A["​у"​]="​u";​A["​к"​]="​k";​A["​е"​]="​e";​A["​н"​]="​n";​A["​г"​]="​g";​A["​ш"​]="​š";​A["​щ"​]="​šč";​A["​з"​]="​z";​A["​х"​]="​ch";​A["​ъ"​]="'";​A["​Ђ"​]="​Dj";​A["​ђ"​]="​dj";​A["​Љ"​]="​Lj";​A["​љ"​]="​lj";​A["​Ћ"​]="​Ć";​
 +
 +A["​ћ"​]="​ć";​A["​Џ"​]="​Dž";​A["​џ"​]="​dž";​A["​Ѓ"​]="​G´";​A["​ѓ"​]="​g´";​A["​Ќ"​]="​K´";​A["​ќ"​]="​k´";​A["​Њ"​]="​Nj";​A["​њ"​]="​nj";​
 +
 + A["​Ф"​]="​F";​A["​Ы"​]="​Y";​A["​В"​]="​V";​A["​А"​]="​A";​A["​П"​]="​P";​A["​Р"​]="​R";​A["​О"​]="​O";​A["​Л"​]="​L";​A["​Д"​]="​D";​A["​Ж"​]="​Ž";​A["​Э"​]="​E";​
 +
 + A["​ф"​]="​f";​A["​ы"​]="​y";​A["​в"​]="​v";​A["​а"​]="​a";​A["​п"​]="​p";​A["​р"​]="​r";​A["​о"​]="​o";​A["​л"​]="​l";​A["​д"​]="​d";​A["​ж"​]="​ž";​A["​э"​]="​e";​
 +
 + A["​Я"​]="​Ja";​A["​Ч"​]="​Č";​A["​С"​]="​S";​A["​М"​]="​M";​A["​И"​]="​I";​A["​Т"​]="​T";​A["​Ь"​]="'";​A["​Б"​]="​B";​A["​Ю"​]="​Ju";​
 +
 + A["​я"​]="​ja";​A["​ч"​]="​č";​A["​с"​]="​s";​A["​м"​]="​m";​A["​и"​]="​i";​A["​т"​]="​t";​A["​ь"​]="'";​A["​б"​]="​b";​A["​ю"​]="​ju";​
 +
 +A["​Ғ"​]="​Gh";​A["​ғ"​]="​gh";​
 +
 +A["​Қ"​]="​Kh";​A["​қ"​]="​kh";​
 +
 +A["​Є"​]="​E";​A["​є"​]="​e";​
 +
 +A["​Ї"​]="​Yi";​A["​ї"​]="​yi";​
 +
 +A["​Ґ"​]="​G";​A["​ґ"​]="​g";​
 +
 +A["​Ң"​]="​Ň";​A["​ң"​]="​ň";​
 +
 +A["​Ө"​]="​Ö";​A["​ө"​]="​ö";​
 +
 +A["​Ұ"​]="​U";​A["​ұ"​]="​u";​
 +
 +A["​Ү"​]="​Ü";​A["​ү"​]="​ü";​
 +
 +A["​Һ"​]="​H";​A["​һ"​]="​h";​
 +
 +A["​Ү"​]="​Ü";​A["​ү"​]="​ü";​
 +
 +A["​Ӯ"​]="​U";​A["​ӯ"​]="​u";​
 +
 +A["​Ҳ"​]="​H";​A["​ҳ"​]="​h";​
 +
 +A["​Ҷ"​]="​Č";​A["​ҷ"​]="​č";​
 +
 +A["​Ž"​]="​Ž";​A["​ž"​]="​ž";​
 +
 +A["​Č"​]="​Č";​A["​č"​]="​č";​
 +
 +A["​Ř"​]="​Ř";​A["​ř"​]="​ř";​
 +
 +A["​Ě"​]="​Ě";​A["​ě"​]="​ě";​
 +
 +A["​Š"​]="​Š";​A["​š"​]="​š";​
 +
 +A["​Ů"​]="​Ů";​A["​ů"​]="​ů";​
 +
 +A["​Ň"​]="​Ň";​A["​ň"​]="​ň";​
 +
 +A["​Ť"​]="​Ť";​A["​ť"​]="​ť";​
 +
 +A["​Ľ"​]="​Ľ";​A["​ľ"​]="​ľ";​
 +
 +A["​Ł"​]="​Ł";​A["​ł"​]="​ł";​
 +
 +A["​Đ"​]="​Dž";​A["​đ"​]="​dž";​
 +
 +A["​Ć"​]="​Ć";​A["​ć"​]="​ć";​
 +
 +A["​Ј"​]="​J";​A["​ј"​]="​j";​
 +
 +A["​́"​]="​́";​
 +
 +A["​І"​]="​I";​A["​і"​]="​i";​
 +
 +A["​Ў"​]="​U";​A["​ў"​]="​u";​
 +
 +A["​ѝ"​]="​I";​A["​ѝ"​]="​i";​
 +
 +A["​Ә"​]="​Ä";​A["​ә"​]="​ä"; ​  
 +
 +Samohl = ['​а','​е','​и','​о','​у','​ь','​ъ','​А','​Е','​И','​О','​У','​Ь','​Ъ'​];​
 +
 +Rozdel = [' ', ':',​ ',',​ '​.',​ ';',​ '"',​ '​«',​ '​(',​ '​[',​ '/',​ '​|',​ '&'​];​
 +
 +function JSfunc()
 +{
 + /* Making transliteration! */
 + this.strTranslit = function(el)
 + {
 + new_el = document.getElementById('​out'​);​
 + var result = '';​
 + var cBefore = '';​
 + for (i=0;​i<​el.value.length;​i++)
 + {
 +     var c = el.value.charAt(i);​
 +     var replace = doReplacement(c,​ cBefore, i);
 +     replace = replace ? replace : c;
 +     result += replace; ​
 +     cBefore = c;
 + }
 + new_el.value = result;
 + }
 + /* Normalizes a string, eю => eju */
 + this.strNormalize = function(el)
 + {
 + if (!el) { return; }
 + this.strTranslit(el);​
 + }
 +}
 +
 +function doReplacement(char,​ charBefore, index){
 +    /* 1. podminka */
 +    var predchRozdel = (Rozdel.indexOf(charBefore) != -1);
 +    if ((index == 0 || predchRozdel) && char == '​Е'​){
 + return '​Je';​
 +    }
 +    if ((index == 0 || predchRozdel) && char == '​е'​){ ​                                                                                                                                                                               ​
 + return '​je'; ​                                                                                                                                                                                              
 +    }      ​
 +    ​
 +    var predchSamohl = (Samohl.indexOf(charBefore.toLowerCase()) != -1);
 +    /* 2. podmínka */
 +    if (predchSamohl && char == '​Е'​) {
 + return '​Je';​
 +    }
 +    ​
 +    if (predchSamohl && char == '​е'​) {                                                                                                                                           
 + return '​je'; ​                                                                                                                                                                                              
 +    }
 +      ​
 +    /* 3. podmínka */
 +    if (char == '​Е'​ && (charBefore == '​д'​ || charBefore == '​т'​ || charBefore == '​н'​ || charBefore == '​Д'​ || charBefore == '​Т'​ || charBefore == '​Н'​)) {
 + return '​Ě';​
 +    }
 +    if (char == '​е'​ && (charBefore == '​д'​ || charBefore == '​т'​ || charBefore == '​н'​ || charBefore == '​Д'​ || charBefore == '​Т'​ || charBefore == '​Н'​)) {                                                                                                                            ​
 + return '​ě'; ​                                                                                                                                                                                               ​
 +    } 
 +    ​
 +    ​
 +    return A[char];
 +}
 +
 +var oJS = new JSfunc();
 +</​script></​head>​
 +
 +<​body>​
 +</​html>​
 +===== Transkripce a transliterace textů z azbuky do latinky ONLINE (podle české normy ČSN ISO 9)=====
 +
 +Napište nebo zkopírujte text v azbuce do <​html><​FONT style="​BACKGROUND-COLOR:​ pink">​růžového políčka</​font></​html>​ pod tabulkou a hned se objeví výsledek. ​
 +====== Transkripce z korejštiny do české latinky ONLINE ======
 +Tento způsob převodu (transkripce z ruštiny do české latinky) je nejvýhodnější pro normální čtení. Zjednodušeně:​ TRANSKRIPCE = přepis pro normální čtení, TRANSLITERACE = (téměř) přesný přepis písmenka za písmenko.
 +Můžete si vybrat i jiné typy převodů z azbuky do latinky:
 +<​html><​center><​div class="​table sectionedit3">​
 +<table class="​inline">​
 +  <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <th class="​col0">​Transkripce</​th>​
 +      <th class="​col1">​Transliterace</​th>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td style="​background-color:​ rgb(153, 255, 153);"
 + ​class="​col0"><​strong></​html>​**[[prevadec_z_azbuky_do_latinky|z ruštiny]]**<​html>​
 + </​strong></​td>​
 +      <td class="​col1"><​strong><​span class="​curid"></​html>​[[transliterace_azbuky_podle_csn_iso_9|z
 +většiny písem v azbuce]]<​html></​span></​strong>:<​br>​
 +z běloruštiny,<​br>​
 +ruštiny, <br>
 +srbštiny, <br>
 +bulharštiny,​ <br>
 +makedonštiny,​ <br>
 +kazaštiny, <br>
 +kyrgyzštiny,​ <br>
 +uzbečtiny</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td style="​background-color:​ rgb(153, 255, 153);"
 + ​class="​col0">​Ukázka (RU):<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Uzbekistan ně imejet vychoda k morju.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Ukázka (RU):<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Uzbekistan ne imeet vychoda k morû.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0"><​strong></​html>​[[prevadec_z_azbuky_do_latinky_ne_rus|z
 +většiny písem v azbuce]]<​html></​strong>:<​br>​
 +z běloruštiny,<​br>​
 +srbštiny, <br>
 +bulharštiny,​ <br>
 +makedonštiny,​ <br>
 +kazaštiny, <br>
 +kyrgyzštiny,​ <br>
 +uzbečtiny
 +      <hr>
 +      <​hr>​Ukázka:<​br>​
 +(KZ):<​br>​
 +Әкімшілік жағынан 14 облыс және республикалық<​br>​
 +маңызы бар 3 қалаға бөлінеді.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Äkimšilik žaghynan 14 oblys žäne respublikalykh<​br>​
 +maňyzy bar 3 khalagha bölinedi.<​br>​
 +(BY):​Колькасць насельніцтва — 9,5 млн чалавек<​br>​
 +Výsledek: Kol'​kasc'​ nasel'​nictva — 9,5 mln čalavek <br>
 +(BG): Общата площ на Съветския съюз<​br>​
 +Výsledek: Obščata plošč na S'​vetskija s'juz </td>
 +      <td class="​col1">​ </td>
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0">​ </td>
 +      <td class="​col1"><​strong></​html>​[[ukrajinska_transliterace|z
 +ukrajinštiny]]<​html></​strong>​
 +      <​hr>​Ukázka:<​br>​
 +На території сучасної України віддавна існували держави скіфів.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Na terytoriji sučasnoji Ukrajiny viddavna isnuvaly deržavy skifiv. </td>
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0"><​strong>​z ruštiny</​strong><​br>​
 +      <​strong></​html>​[[azb-en|do angličtiny]]<​html></​strong><​br>​
 +Ukázka:<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek: Uzbekistan ne imeet vykhoda k moryu.</​td>​
 +      <td class="​col1">​ </td>
 +    </tr>
 +  </​tbody>​
 +</​table>​
 +</​html>​
 +**Odkaz na: [[odstranovac_diakritiky|Odstraňovač české a slovenské diakritiky]]**\\
 +**Odkaz na: [[do_azbuky|Přímé psaní z latinky do azbuky]]**
 +
 +<​html><​hr>​
 +</​div>​
 +
 +</​center>​
 +
 +<​p><​p><​b>​Napište (vložte) text v azbuce:</​b></​p>​
 +
 +<​textarea onkeyup="​oJS.strNormalize(this)"​ style="​height:​10em;​width:​100%;​background-color:​ pink" id="​in"></​textarea>​
 +<​p>​Výsledek (transkripce z ruštiny do české latinky):</​p>​
 +<​textarea style="​height:​10em;​width:​100%"​ id="​out"></​textarea>​
 +<​center>​Tuto službu přináší <​b>​Cestovatelské stránky <a href ="​http://​cesty.in">​http://​cesty.in</​b></​a>​
 +</​body>​
 +</​html>​
 +Buďte IN :-)
korejska_transliterace.txt · Poslední úprava: 28. 08. 2015 19:02 (upraveno mimo DokuWiki)