Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


kizi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

kizi [31. 01. 2017 11:46] (aktuální)
80.243.100.138 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +**Hlavní stránka [[RUSKO]] → [[Karélie]] → Kiži**
 +====== Kiži ======
 +Ostrov Kiži je architektonické muzeum-rezervace,​ jedním z prvních muzeí pod širým nebem. Hlavní pozoruhodností ostrova je komplex dvou dřevěných chrámů a dřevěné zvonice, jež jsou od roku 1990 zapsány na seznamu UNESCO. Hlavní expozice se rozkládá na jihu ostrova. Na území ostrova je řada nepůvodních památek lidové architektury,​ které byly na Kiži převezeny z různých koutů Karélie. Jako samostatné muzeum Kiži existuje od roku 1966. Za léta existence muzea byl na ostrov převezen nejstarší ruský chrám - Vzkříšení Lazara, několik kapliček, více než 20 rolnických domů a velké množství hospodářských stavení - sýpky, sauny a další. Soubor muzea tvoří 76 staveb.132 Ostrov se nachází 68 km od hlavního města ve vodách Oněžského jezera. Ostrov Kiži zaujímá prvenství mezi nejnavštěvovanějšími místy Karélie.
  
 +První svědectví o osídlení pochází z 15. století, od 16. století bylo Kiži administrativním centrem pogostu (pogost - malá osada s kostelem a hřbitovem) s osídlením až 12 tisíc lidí. Dle dávné tradice byly v pogostu zbudovány dva chrámy a zvonice. Jeden chrám byl zbudován po severním straně zvonice a využíván v letním období a druhý na její jižní straně a užíval se v období zimním. Na počátku 18. století chrámy poničil blesk, byly ovšem vystavěny znovu a na témže místě. Starší chrám v roce 1714 a mladší
 +1764, zvonice byla obnovena roku 1862.
 +
 +Pro návštěvníky je připravena řada exkurzí, jejichž součástí je ukázka tradičních řemesel.
 +  * Tradiční kultura ruského Zaoněží
 +  * Tradiční kultura ruského Zaoněží a Karelů - livviků (karelský subetnos)
 +  * Kižský náhrdelník
 +
 +Po objednání se zájemci mohou zúčastnit i tematických exkurzí.
 +  * Exkurze po ekologické stezce
 +  * Archeologická naleziště Kiži
 +  * Vesnice ostrova Kiži
 +  * Tradiční kultura Karelů - livviků
 +  * Folklorní výstava s vystoupením folklorního etnografického divadla
 +
 +Muzeum je přístupné po celý rok. V letním období je otevřeno od 8:00 do 20:00; v zimním období od 10:00 do 16:00. Vstupenka pro zahraniční návštěvníky stojí 650 RUB a je více než dvakrát dražší než pro ruské občany, výklad je navíc za příplatek 100 RUB.
 +
 +Přeprava na ostrov je zajišťována vodní a leteckou odpravou. Vodní odprava je využívána v plavební sezóně (tj. v teplých měsících roku), mimo plavební sezónu se o přepravu starají vrtulníky vylétající z letiště „Пески“ (Peski), nebo vznášedla. Vodní dopravu zajišťuje např. společnost Кижское ожереле,​ Карелияфлот.
 +
 +===== Chrám Proměnění Páně (Preobraženský chrám) =====
 +
 +Nejcennější exponát muzea z roku 1714. Restaurován byl podle projektu A. V. Opolovnikova v letech 1949 - 1959. Jádrem kompozice stavby je srub s osmihranným půdorysem, tzv. „vosměrčik“ a 4 menší sruby, které jsou symetricky postaveny do různých světových
 +stran tak, aby vytvářely kříž. Východní srub s oltářem má půdorys pětiúhelníku. Ze západní strany k hlavnímu srubu přimyká refektář (jídelna). Se stavbou chrámu se traduje pověst - když stavitel své dílo dokončil vhodil své kladivo do vod Oněžského jezera, chrám zůstal jeho mistrovským dílem. I dnes udivuje krásou, propracovanými detaily, velikostí a dokazuje mistrovství svého stavitele. Chrám byl postaven pouze s pomocí kladiva a dláta, bez použití kovových hřebíků.
kizi.txt · Poslední úprava: 31. 01. 2017 11:46 autor: 80.243.100.138