Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


grodno

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
grodno [10. 12. 2016 20:27]
80.243.100.138
grodno [10. 12. 2016 20:31] (aktuální)
80.243.100.138
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== Z historie města =====  ===== Z historie města ===== 
 ((Julia Bojko - 11. 01. 2010, http://​www.belorusko.cz)) ((Julia Bojko - 11. 01. 2010, http://​www.belorusko.cz))
-Grodno leží na hranici tří států: Běloruska, Litvy a Polska. Toto umístěni hrálo velkou roli v celé historii města: Město vždy bylo dobyto první a osvobozeno jako poslední. Takže po více než osm století své existence bylo Grodno pod správou mnoha států: ​Galicie-Volynského ​knížectví,​ Velkovévodství litevského,​ polsko-litevského společenství a císařského ​Ruska, Polska, Běloruské národní republiky, Běloruské SSR a SSSR. Dneska v Grodno ​najdete podivuhodné památky z každého období. Ale začněme od začátku. ​+Grodno leží na hranici tří států: Běloruska, Litvy a Polska. Toto umístěni hrálo velkou roli v celé historii města: Město vždy bylo dobyto první a osvobozeno jako poslední. Takže po více než osm století své existence bylo Grodno pod správou mnoha států: ​Haličsko-volyňského ​knížectví,​ Velkovévodství litevského,​ polsko-litevského společenství a carského ​Ruska, Polska, Běloruské národní republiky, Běloruské SSR a SSSR. Dneska v Grodnu ​najdete podivuhodné památky z každého období. Ale začněme od začátku. ​
  
 První osídlení na území Grodna se objevilo v období raného mladého paleolitu - o čemž svědčí výsledky archeologického výzkumu. Ale poprvé se o městě Grodno dozvíme v ipatjevských kronikách z roku 1128. Celé město se nachází na velmi strmé části na pravém břehu řeky Něman, který byl ve středověku často nazýván Kronon. Grodno bylo dobře chráněno: Z jedné strany široký Něman, ze strany druhé řekou Gorodničanka (nyní Gorodničanku můžete přebrodit kdekoliv, ale před osmi sty lety to byla hluboká a rychlá řeka, která pro útočníky představovala významnou překážku). Město bylo založeno v 10. století velkým slovanským kmenem Kriviči (i dneska Lotyši všechny Rusy nazývají Krievs). První osídlení na území Grodna se objevilo v období raného mladého paleolitu - o čemž svědčí výsledky archeologického výzkumu. Ale poprvé se o městě Grodno dozvíme v ipatjevských kronikách z roku 1128. Celé město se nachází na velmi strmé části na pravém břehu řeky Něman, který byl ve středověku často nazýván Kronon. Grodno bylo dobře chráněno: Z jedné strany široký Něman, ze strany druhé řekou Gorodničanka (nyní Gorodničanku můžete přebrodit kdekoliv, ale před osmi sty lety to byla hluboká a rychlá řeka, která pro útočníky představovala významnou překážku). Město bylo založeno v 10. století velkým slovanským kmenem Kriviči (i dneska Lotyši všechny Rusy nazývají Krievs).
Řádek 16: Řádek 16:
 Stavbu Spodního chrámu odborníci datují odhadem do roku 1116 nebo 1128-1141. Zdi chrámu jsou postavené z vápencových cihel. Každá cihla byla individuálně vyrobená a umístěna na svoje místo. Jsou tam i hliněné džbány zapuštěné ve stěnách, přesně jako v Kaložském chrámu. Fasáda je zdobená velkými přírodními kameny. Žulový kamen byl rozdělen na dvě části a hladkou stranou dáván ke zdi, druhou stranu lidé leštili. Tímto to způsobem šetřili na stavebních materiálech. Některé kameny jsou tak hladké, že je nemožné si představit,​ jak toho v 8. století dosáhli. Barvy kamene jsou velmi různorodé - od růžové až červené, do šedé až černé. Stavbu Spodního chrámu odborníci datují odhadem do roku 1116 nebo 1128-1141. Zdi chrámu jsou postavené z vápencových cihel. Každá cihla byla individuálně vyrobená a umístěna na svoje místo. Jsou tam i hliněné džbány zapuštěné ve stěnách, přesně jako v Kaložském chrámu. Fasáda je zdobená velkými přírodními kameny. Žulový kamen byl rozdělen na dvě části a hladkou stranou dáván ke zdi, druhou stranu lidé leštili. Tímto to způsobem šetřili na stavebních materiálech. Některé kameny jsou tak hladké, že je nemožné si představit,​ jak toho v 8. století dosáhli. Barvy kamene jsou velmi různorodé - od růžové až červené, do šedé až černé.
  
-Od 1250 roku bylo Grodno pod správou litevského vévody Mindauga, v roce 1253 tam vládli Poláci, v roce 1270 je Grodno opět součástí vévodství Litvy. V této době začíná litevsko-ruský příběh ​Grodno.+Od 1250 roku bylo Grodno pod správou litevského vévody Mindauga, v roce 1253 tam vládli Poláci, v roce 1270 je Grodno opět součástí vévodství Litvy. V této době začíná litevsko-ruský příběh ​Grodna.
  
-==== Židé v Grodno ​====+==== Židé v Grodnu ​====
  
-Židovská komunita se v Grodno ​začala usazovat se od konce 12. století. Na počátku 14. století už ve městě byly synagogy a několik židovských hřbitovů. Po podepsání unie v Lublinu (1569) a vzniku Řeči Pospolité se postavení Židů ve městě ještě posílilo. Král Stefan Batory potvrdil dřívější výsady židovských společenství a rozšířil práva polských Židů. Při vládě Stefana Batory se výrazně zvýšil počet Židů - řemeslníků. Navíc v Grodno, na rozdíl od jiných měst byly vztahy mezi židovskými a křesťanskými řemeslníky docela harmonické.+Židovská komunita se v Grodnu ​začala usazovat se od konce 12. století. Na počátku 14. století už ve městě byly synagogy a několik židovských hřbitovů. Po podepsání unie v Lublinu (1569) a vzniku Řeči Pospolité se postavení Židů ve městě ještě posílilo. Král Stefan Batory potvrdil dřívější výsady židovských společenství a rozšířil práva polských Židů. Při vládě Stefana Batory se výrazně zvýšil počet Židů - řemeslníků. Navíc v Grodnu, na rozdíl od jiných měst byly vztahy mezi židovskými a křesťanskými řemeslníky docela harmonické.
  
-Po druhém a třetím zdělení Polska (v roce 1793 a 1795) se Bělorusko se 100 tisícem Židů stalo součástí Ruska. Kateřina II. vydala dekret, který stanovil oblast usedlostí pro Židy čítající 15 západních provincií podél hranic ruské říše, včetně ​Grodno. Po vydání dekretu se do města přestěhovalo hodně Židů z Ruska. +Po druhém a třetím zdělení Polska (v roce 1793 a 1795) se Bělorusko se 100 tisícem Židů stalo součástí Ruska. Kateřina II. vydala dekret, který stanovil oblast usedlostí pro Židy čítající 15 západních provincií podél hranic ruské říše, včetně ​Grodna. Po vydání dekretu se do města přestěhovalo hodně Židů z Ruska. 
-Tak historický vývoj předurčil národnostní složení obyvatel ​Grodno ​a jeho okolí - od nepaměti tady byli hlavně Poláci, Litvini (obyvatelé Velkovelkovévodství litevského,​ dnešní "​Bělorusové"​) a Židé. V roce 1897 více než 88 % obyvatel byli Židé, na počátku dvacátého století - asi 60 %. V roce 1887, v Grodno ​židé vlastnili 88 % podniků, 76 % z továren a dílen ve městě, více než 65 % nemovitostí. V roce 1898 byl ve městě spořitelně-úvěrový institut - jako jeden z prvních v Rusku. Od 1907 Grodno ​má státní židovské učiliště,​ dívčí školu, řemeslnické studio, Talmud Tora, Ješiva, 107 židovských základních škol a 5 dívčích základních škol. Tady byly otevřeny, poprvé v Rusku, výukové kurzy pro židovské učitele, působily dvě židovské knihovny a mnoho charitativních organizací. Grodno bylo považován za jedno z židovských "​intelektuálních hlavních měst" Evropy. První kniha vydaná v hebrejštině na území Ruska byla vytištěna v židovské tiskárně v Grodno ​v roce 1788!+Tak historický vývoj předurčil národnostní složení obyvatel ​Grodna ​a jeho okolí - od nepaměti tady byli hlavně Poláci, Litvini (obyvatelé Velkovelkovévodství litevského,​ dnešní "​Bělorusové"​) a Židé. V roce 1897 více než 88 % obyvatel byli Židé, na počátku dvacátého století - asi 60 %. V roce 1887, v Grodnu ​židé vlastnili 88 % podniků, 76 % z továren a dílen ve městě, více než 65 % nemovitostí. V roce 1898 byl ve městě spořitelně-úvěrový institut - jako jeden z prvních v Rusku. Od 1907 má Grodno ​státní židovské učiliště,​ dívčí školu, řemeslnické studio, Talmud Tora, Ješiva, 107 židovských základních škol a 5 dívčích základních škol. Tady byly otevřeny, poprvé v Rusku, výukové kurzy pro židovské učitele, působily ​zde dvě židovské knihovny a mnoho charitativních organizací. Grodno bylo považováno ​za jedno z židovských "​intelektuálních hlavních měst" Evropy. První kniha vydaná v hebrejštině na území Ruska byla vytištěna v židovské tiskárně v Grodnu ​v roce 1788!
  
-Od 1937 jsou ve vlastnictví židovské společenství Grodno správa budov, dvě nemocnice, Talmud Tora, řemeslné a řada dalších škol, knihovny, 43 synagogy, 3 hřbitovy. Židovská populace ​Grodno ​tvoří více než 25 tisíc lidí.+Od 1937 jsou ve vlastnictví židovské společenství Grodno správa budov, dvě nemocnice, Talmud Tora, řemeslné a řada dalších škol, knihovny, 43 synagogy, 3 hřbitovy. Židovská populace ​Grodna ​tvoří více než 25 tisíc lidí.
  
 Ve 20. až 30. letech 20. století bylo Grodno pod nadvládou Polska, proto část židů musela přijmout katolickou víru, kvůli antisemitské politice polské šlechty a armády. Po obsazení města v roce 1920 Poláci začali s pogromy židů Zaněmanskeho předměstí. Ve 20. až 30. letech 20. století bylo Grodno pod nadvládou Polska, proto část židů musela přijmout katolickou víru, kvůli antisemitské politice polské šlechty a armády. Po obsazení města v roce 1920 Poláci začali s pogromy židů Zaněmanskeho předměstí.
Řádek 31: Řádek 31:
 Obyvatele západního Běloruska v roce 1939 podpořili začlenění těchto území do SSSR, podle smlouvy Molotov-Ribbentrop. Po roce 1939 (Bělorusko odešlo do západní SSSR) sem před druhou světovou válkou přišli mnozí Židé z východu. Obyvatele západního Běloruska v roce 1939 podpořili začlenění těchto území do SSSR, podle smlouvy Molotov-Ribbentrop. Po roce 1939 (Bělorusko odešlo do západní SSSR) sem před druhou světovou válkou přišli mnozí Židé z východu.
  
-Němci vstoupili do Grodno ​druhý den války bez boje (armáda se nebránila). Z města skoro nikdo nebyl evakuován, židovští obyvatelé města a regionu byli odsouzeni k smrti. Historici holokaustu na území bývalého Sovětského svazů uvádí, že židovské pogromy se konala ​na celém okupovaném území, ale zejména kruté byly v oblastech připojených k Sovětskému svazu v roce 1939-1940.+Němci vstoupili do Grodna ​druhý den války bez boje (armáda se nebránila). Z města skoro nikdo nebyl evakuován, židovští obyvatelé města a regionu byli odsouzeni k smrti. Historici holokaustu na území bývalého Sovětského svazů uvádí, že židovské pogromy se konaly ​na celém okupovaném území, ale zejména kruté byly v oblastech připojených k Sovětskému svazu v roce 1939-1940.
  
 Za války Za války
  
-Hlavní Choralní synagoga ​Grodno ​byla v centru ghetta číslo 1. Je těžké si představit,​ že přes nádhernou budovu synagogy prošla většina Židů ​Grodno, odsouzených k likvidaci: nacisté tady udělali věznici, odkud lidi ghetta Grodno ve dvou skupinách nahnali do školy, a odtud pěšky (nebo spíše během, takže i s písní) odešli do tábora v Kolbasino nebo na nádraží, odkud byli posíláni do koncentračních táborů - Treblinka, Osvětim, Majdanek.+Hlavní Choralní synagoga ​Grodna ​byla v centru ghetta číslo 1. Je těžké si představit,​ že přes nádhernou budovu synagogy prošla většina Židů ​Grodna, odsouzených k likvidaci: nacisté tady udělali věznici, odkud lidi ghetta Grodno ve dvou skupinách nahnali do školy, a odtud pěšky (nebo spíše během, takže i s písní) odešli do tábora v Kolbasino nebo na nádraží, odkud byli posíláni do koncentračních táborů - Treblinka, Osvětim, Majdanek.
  
 Když byli v únoru 1943 byli posláni do táborů smrti poslední dva a půl tisíce obyvatel ghetta, v ghettě č. 1 zůstalo málo lidí: obyvatelé malé nemocnice a členové Židovské rady. Všechni pacienty a zdravotnický personál - více než 40 lidí - byl zabit na dvoře nemocnice osobně velitelem ghetta Weisem a velitelem tábora v Kolbasino Rintslerem. Předsedu Židovské rady, Dr. Davida Bravera, jeho zástupce, Isaaka Gožanského a ostatní členy Rady velitel Kurt Wiese osobně postřílel na Novém židovském hřbitově. Kat Wiese musel se za den dvakrát převléci kvůli postříkání od krve... Když byli v únoru 1943 byli posláni do táborů smrti poslední dva a půl tisíce obyvatel ghetta, v ghettě č. 1 zůstalo málo lidí: obyvatelé malé nemocnice a členové Židovské rady. Všechni pacienty a zdravotnický personál - více než 40 lidí - byl zabit na dvoře nemocnice osobně velitelem ghetta Weisem a velitelem tábora v Kolbasino Rintslerem. Předsedu Židovské rady, Dr. Davida Bravera, jeho zástupce, Isaaka Gožanského a ostatní členy Rady velitel Kurt Wiese osobně postřílel na Novém židovském hřbitově. Kat Wiese musel se za den dvakrát převléci kvůli postříkání od krve...
Řádek 51: Řádek 51:
 Text dopisu, který byl zveřejněn v časopise "​Pravda"​ Grodno 7. září 1948 Text dopisu, který byl zveřejněn v časopise "​Pravda"​ Grodno 7. září 1948
  
-"​Hřbitov je využit na pastviny pro dobytek. V roce 1945 jsem přijel do Grodno ​navštívit hroby svých příbuzných pohřbených na židovském hřbitově na Gorkého ulici (Nový židovský hřbitov). Hřbitov jsem našel ve velmi špatném stavu. Němečtí barbaři hroby zničili a rozkopali. Lze očekávat, že rada města bude dělat kroky k zachování židovského hřbitova. Avšak tato opatření nejsou schváleny. Plot je zničen. Hřbitov se změnil na pastviny pro dobytek a volný prostor se používá jako zahrady pro pěstování zeleniny. H. AJDUKOVSKY ".+"​Hřbitov je využit na pastviny pro dobytek. V roce 1945 jsem přijel do Grodna ​navštívit hroby svých příbuzných pohřbených na židovském hřbitově na Gorkého ulici (Nový židovský hřbitov). Hřbitov jsem našel ve velmi špatném stavu. Němečtí barbaři hroby zničili a rozkopali. Lze očekávat, že rada města bude dělat kroky k zachování židovského hřbitova. Avšak tato opatření nejsou schváleny. Plot je zničen. Hřbitov se změnil na pastviny pro dobytek a volný prostor se používá jako zahrady pro pěstování zeleniny. H. AJDUKOVSKY ".
  
-V roce 1963 byl na místě hřbitova postaven stadion "​Krasnoje Znamja",​ později přejmenovaný na "​Něman"​. Desky židovských hrobů tvořily podstavec pomníku Lenina na ústředním náměstí v Grodno. Říká se, že během války nacisté použili desky z hřbitova pro výstavbu schodů k řece Gorodničanka. V roce 2003 se stadion začal rekonstruovat a v půdě se nacházely lidské lebky a kosti...+V roce 1963 byl na místě hřbitova postaven stadion "​Krasnoje Znamja",​ později přejmenovaný na "​Něman"​. Desky židovských hrobů tvořily podstavec pomníku Lenina na ústředním náměstí v Grodně. Říká se, že během války nacisté použili desky z hřbitova pro výstavbu schodů k řece Gorodničanka. V roce 2003 se stadion začal rekonstruovat a v půdě se nacházely lidské lebky a kosti...
  
 2. Hlavní chorální synagoga: ul. Bolšaja Trojickaja 2. Hlavní chorální synagoga: ul. Bolšaja Trojickaja
  
  
-Od XVI. století na tomto místě stojí dřevěná synagoga. Na konci první světové války, když Němci opouštěli město, zničili i ji. Stavba kamenné synagogy začala v 19. století, postavena byla za dvacet let. V roce 1902 budova shořela při požáru. Guvernér dal peníze na její obnovu. V budově postavené ve stylu ruské moderny 20. století je zajímavá nejen fasáda, ale také architektura stěn přilehlé budovy. Tato hlavní synagoga ​Grodno ​byla zavřena s příchodem sovětské vlády v roce 1940. Během války byla vyloupena a poškozena střelami. V poválečných letech tato velkolepá budova nebyla opravena. Byly tam zřízeny potravinářské sklady a později umělecké a průmyslové dílny. V roce 1990 byla synagoga předána židovskému společenství města Grodno. Opravily se střechy, hlavní fasády, dodávky vody, elektřiny, kanalizace. Byla předělána podlaha a okna. Velký modlitební sál byl zrekonstruován,​ obnoveny rohové sloupy, oblouky, nádherné ozdoby. Vytápění objektu prakticky neexistuje, pouze dočasné pece umožňují za chladu sejít se na modlitbu.+Od XVI. století na tomto místě stojí dřevěná synagoga. Na konci první světové války, když Němci opouštěli město, zničili i ji. Stavba kamenné synagogy začala v 19. století, postavena byla za dvacet let. V roce 1902 budova shořela při požáru. Guvernér dal peníze na její obnovu. V budově postavené ve stylu ruské moderny 20. století je zajímavá nejen fasáda, ale také architektura stěn přilehlé budovy. Tato hlavní synagoga ​Grodna ​byla zavřena s příchodem sovětské vlády v roce 1940. Během války byla vyloupena a poškozena střelami. V poválečných letech tato velkolepá budova nebyla opravena. Byly tam zřízeny potravinářské sklady a později umělecké a průmyslové dílny. V roce 1990 byla synagoga předána židovskému společenství města Grodno. Opravily se střechy, hlavní fasády, dodávky vody, elektřiny, kanalizace. Byla předělána podlaha a okna. Velký modlitební sál byl zrekonstruován,​ obnoveny rohové sloupy, oblouky, nádherné ozdoby. Vytápění objektu prakticky neexistuje, pouze dočasná kamna umožňují za chladu sejít se na modlitbu.
grodno.txt · Poslední úprava: 10. 12. 2016 20:31 autor: 80.243.100.138