Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


estonsko

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
estonsko [13. 08. 2017 00:18]
cesty
estonsko [30. 08. 2017 00:27] (aktuální)
cesty
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Estonsko bylo v roce 1940 přičleněno k Sovětskému svazu, avšak v roce 1991 opět získalo nezávislost. Polovinu národního produktu vytvoří průmysl, který má rozvinuté ta odvětví, které nemají vysoké nároky na suroviny, ale naopak na kvalifikovanou práci (stroje, elektronika,​ přístroje,​ výroba textilu). Téměř 90 % energie získávají v tepelných elektrárnách na severovýchodě země, kde se spotřebovávají hořlavé břidlice. Na této energii a těžbě fosfátů je založen chemický průmysl (výroba umělých hnojiv). Velkou tradici má dřevozpracující a papírenský průmysl (řezivo, nábytek, saně, lyže a lyžařské hole). Díky chladnému podnebí zde nejsou dobré podmínky pro zemědělství,​ hlavním odvětvím je chov hospodářských zvířat (skot chovaný pro mléko, prasata). Na orné půdě, která je nekvalitní (rašeliny, močály, štěrkovité půdy) se pěstuje zejména krmivo, žito a brambory. Estonsko bylo v roce 1940 přičleněno k Sovětskému svazu, avšak v roce 1991 opět získalo nezávislost. Polovinu národního produktu vytvoří průmysl, který má rozvinuté ta odvětví, které nemají vysoké nároky na suroviny, ale naopak na kvalifikovanou práci (stroje, elektronika,​ přístroje,​ výroba textilu). Téměř 90 % energie získávají v tepelných elektrárnách na severovýchodě země, kde se spotřebovávají hořlavé břidlice. Na této energii a těžbě fosfátů je založen chemický průmysl (výroba umělých hnojiv). Velkou tradici má dřevozpracující a papírenský průmysl (řezivo, nábytek, saně, lyže a lyžařské hole). Díky chladnému podnebí zde nejsou dobré podmínky pro zemědělství,​ hlavním odvětvím je chov hospodářských zvířat (skot chovaný pro mléko, prasata). Na orné půdě, která je nekvalitní (rašeliny, močály, štěrkovité půdy) se pěstuje zejména krmivo, žito a brambory.
 +
 +V celém Estonsku žije méně než 1,5 mil. obyvatel (počet obyvatel se už několik let snižuje), z nichž pár set tisíc tvoří Rusové. Ti po rozpadu SSSR nedostali estonské občanství a pokud si nějak neobstarali ruský pas, tak jsou osoby bez státní příslušnosti s trvalým pobytem v Estonsku. Estonsko je asi na prvním místě na světě v podílu obyvatel bez občanství.
  
 ===== Mezinárodní doprava ===== ===== Mezinárodní doprava =====
estonsko.txt · Poslední úprava: 30. 08. 2017 00:27 autor: cesty