Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


basne_na_pohlednice_-_kabinet_kuriosit_na_kynzvartskem_zamku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

basne_na_pohlednice_-_kabinet_kuriosit_na_kynzvartskem_zamku [28. 08. 2015 19:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Básně na pohlednice======
 +
 +{{image2_compressed_files:​image2_compressed_files-44.jpg?​350}}
 +
 +Kabinet kuriosit na kynžvartském zámku, kam rakouský kancléř Klemens Lothar Wenzel Metternich snášel rodinné památky, čestné dary a suvenýry ze svých diplomatických cest. Naštěstí tu zůstaly i s psacím stolem Alexandra Dumase.
 +
 +Gramofón pod okny hraje\\
 +Toto jsou básně na pohlednice\\
 +zahřejí tě jak šálek čaje\\
 +když je ti smutno u srdce
 +
 +//​**Vítězslav Nezval**//
 +
 +O SBÍRCE svých básní s tímto názvem, o sbírce plné radosti z nepatrných věcí, z maličkostí,​ z jejich tichého kouzla, řekl Vítězslav Nezval: „Opět mě zaujal povyk ulice, tentokrát však se opájím jeho všedností. A jako bych byl uprostřed světa a přírody ve veliké dílně, kde všecko, co je, chce dostat jasný, věcný tvar, dělám z květin, z předmětů denní potřeby a ze svých citů krabičky s tajemstvím,​ jejichž jmenovatelem chce být prostota"​.
 +
 +Stojím v kabinetu kuriozit na zámku v Kynžvartu. Všude kolem je plno dávných předmětů denní potřeby, plno těch „krabiček s tajemstvím,​ jejichž jmenovatelem je prostota"​. Jako by na stěnách visely jednotlivé básně Nezvalovy sbírky, vystřižené a nalepené do rámečků z ořechového dřeva.
 +
 +Deštníku optimista nosí tě rád v duši\\
 +ráno svítí slunce večer na to prší\\
 +Cukr sněženka kuchyně\\
 +led v květnu šálků roztaje\\
 +Žebrákův klobouk poklad do ráje\\
 +a listí padá ptákům zima je\\
 +Bílé a růžové peřiny\\
 +tak jako zahradní jiřiny\\
 +Střevíčky rybičky na souši\\
 +psi u dveří ložnic nekouší\\
 +Pohár dlaň divocha\\
 +opilec zpěvům vinobraní naslouchá
 +
 +Pramínek vlasů Napoleona Bonaparta, velikého Korsičana, který na našem území vybojoval jednu z největších vítězných bitev v dějinách válečnictví — snad tehdy v noci po bitvě na slavkovském zámku mu ji někdo ustřihl jako suvenýr na velikou řež, nebo snad ji dostala některá z jeho milostnic? Taroky, které rozdával svým spoluhráčům Jan Josef Radecký z Radče, rodem Čech a povoláním rakouský maršál, možná právě u Novary v roce 1849, v předvečer vítězství své armády nad Karlem Albertem.
 +
 +Hřeben Marie Terezie, jímž její komorná či ona sama sebe krášlila před příchodem Františka, anebo kdo ví, i královny jsou prý jenom ženami, snad tedy její ruka naposledy opustila hřeben ve chvíli, kdy do dveří vešel někdo docela jiný.
 +
 +Cestovní hodiny Matyáše Korvína; nejspíše se na ně díval netrpělivě,​ aby nepromeškal korunovaci na Českého krále, neboť tehdy ještě v Olomouci orloj neměli.
 +
 +Básně na pohlednice.
 +
 +Chléb z Velké francouzské revoluce, dýka z atentátu na Napoleona III.
 +
 +Kabinet kuriozit, tajemný, záhadný, v němž nejsou umělecká díla ani vzácné exponáty, jenom drobné předměty, „krabičky s tajemstvím",​ povýšené mnohdy nad ostatní jenom osobnostmi svých majitelů. Jako by tudy prošla Babička. Jako bychom byli Janem a Barunkou a okouzleně se dívali, jak otvírá kapsář a vyndává „růženec,​ kudlu, několik chlebových kůrek, kousek tkanice, dva marcipánové koníčky, dvě panenky<​sup>​44</​sup>​. Kolem nás jsou ve vitrínách,​ za rámy, na podstavcích,​ na stolech i v depositáři stejné relikvie.
 +
 +V polovině devatenáctého století seděl za svým stolem Davy de la Pailletcrie a neúnavně psal jeden román za druhým. Napsal jich na osmdesát a ještě stačil vytvořit básně, vaudevilly a romantická dramata. Z posledního,​ které již nestačil dopsat, z Romea a Julie, nesmrtelného námětu marné lásky, zůstaly jenom úryvky, narychlo načrtnuté přímo na desku psacího stolu. My se nad ní nakláníme a čteme je trochu s ostychem, neboť se nakláníme nad rukopis autora, jehož knihy jsme dojista všichni hltali — nad rukopis muže, který přijal jméno Alexandre Dumas.
 +
 +Na rohu stolu leží první vydání Hraběte Monte Christa.
 +
 +Inkoust a péro do srdce\\
 +akrobat se mění na lešení\\
 +
 +{{image2_compressed_files:​image2_compressed_files-45.jpg?​350}}\\
 +//Podoba Václava Babinského,​ uhnětená z chlebové střídky//
 +
 +Tapeta z vezení Marie Antoinetty, ženy, která musila svoji krásnou šíji sklonit pod gilotinu, tapeta, na kterou napsala poslední noc před popravou francouzskému národu slova o svojí nevině.
 +
 +Kabinet, v němž náhoda vytváří svojí absurdní mocí tajemné a zázračné příhody.
 +
 +Podoba „toho lotra Babinského",​ uhnětená jeho spoluvězněm z chlebové střídky. Ve známé písničce se sice zpívá o tom, jak „…v údolí kdes v Africe, stojí velká věznice, vězni se tam tetelí, ve dne v noci v posteli, mezi nima Babinskej, známej lotr mexickej",​ ale tahle chlebová postavička je ze Špilberku.
 +
 +//​Vyzváním času umíráček//​\\
 +//Z vejce se klove usmívavý pláček//
 +
 +Strážce faraónova pokladu z 18. dynastie (1530—1347 př. n. 1.), dřevěné sarkofágy, dvě egyptské mumie, řecké malované vázy, mince, medaile, zbraně, uniformy.
 +
 +Deset let kazil kabinet vkus návštěvníků a byl tedy uzavřen. Nyní vkus nekazí a je přístupný po celý rok. Vraťme se však zpět nebo pojďme dále podle jeho zdí (jak cituje Claude Simon: „pohyb tělesa probíhá po uzavřené křivce a prochází postupně znovu týmiž body"​),​ stejné znovu dojdeme k psacímu stolu Alexandra Dumase staršího. Jak se sem dostal?
 +
 +Starý zámek přestavěl na svoji letní rezidenci rakouský státní kancléř - kterého jsme se jaksi nikdy nenaučili milovat kníže Klemens Lothar Wenzel Metternich. A ten sem počal snášet všechny ty drobné zázraky všedního života, rodinné památky, čestné dary a suvenýry ze svých diplomatických cest. Nakonec je obohatil i o soukromé sbírky bývalého chebského kata, Goethova přítele Karla Hussa. Metternich byl sám přítelem — nebo řekněme dobrým známým — Alexandra Dumase, a protože to byl pán se skvělým společenským vystupováním (a zajisté i dostatečné vzhledný), věnovala mu (nebo možná jeho synovi, rovněž dostatečně vzhlednému) tento stůl Dumasova dcera, malířka Marie Alexandra, „ze zvláštní citové příchylnosti"​.
 +
 +//Ve světě slavných milostnic a králů//\\
 +//hvízdám si jako Giotto na píšťalu.//​
 +
 +Do kabinetu vnikl večer a brnění japonského samuraje se pohnulo. Věci začaly vyprávět své historie.
 +
 +----
 +
 +{{image2_compressed_files:​image2_compressed_files-46.jpg}}
 +
 +Huss, Karl — kat města Chebu, první správce zámeckých sbírek. Vzdor úspěšnému studiu na gymnasiu byl přinucen vykonával řemeslo svých předků. Byl přírodním lékařem, sběratelem,​ historikem a tím, čemu dnes říkáme „naivní básník"​. Jeho soukromá sbírka kuriozit je součástí kynžvartského kabinetu.
 +
 +Metternich, Klement Lothar Wenzel, 1773- 1859 rakouský ministr zahraničí a kancléř; udržoval policejní absolutistický režim.
 +
 +Relikvie — původně tělesné pozůstatky svatých; památkové předměty.
  
basne_na_pohlednice_-_kabinet_kuriosit_na_kynzvartskem_zamku.txt · Poslední úprava: 28. 08. 2015 19:02 (upraveno mimo DokuWiki)