Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


azb-en

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

azb-en [28. 08. 2015 19:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​
  
 +<​head>​
 +
 +<meta http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=utf-8"​ />
 +
 +<​title>​Translit</​title>​
 +
 +<script type="​text/​javascript">​
 +
 +/* Javascript functions */
 +
 +function JSfunc()
 +
 +{
 +
 + /* Making transliteration! */
 +
 + this.strTranslit = function(el)
 +
 + {
 +
 + new_el = document.getElementById('​out'​);​
 +
 + B = new Array();
 +
 + B["​Ё"​]="​Yo";​B["​Й"​]="​Y";​B["​Ц"​]="​Ts";​B["​У"​]="​U";​B["​К"​]="​K";​B["​Е"​]="​E";​B["​Н"​]="​N";​B["​Г"​]="​G";​B["​Ш"​]="​Sh";​B["​Щ"​]="​Shch";​B["​З"​]="​Z";​B["​Х"​]="​Kh";​B["​Ъ"​]="'";​B["​Jo"​]="​Ё";​
 +
 + B["​ё"​]="​yo";​B["​й"​]="​y";​B["​ц"​]="​ts";​B["​у"​]="​u";​B["​к"​]="​k";​B["​е"​]="​e";​B["​н"​]="​n";​B["​г"​]="​g";​B["​ш"​]="​sh";​B["​щ"​]="​shch";​B["​з"​]="​z";​B["​х"​]="​kh";​B["​ъ"​]="'";​B["​Ђ"​]="​Dj";​B["​ђ"​]="​dj";​B["​Љ"​]="​Lj";​B["​љ"​]="​lj";​B["​Ћ"​]="​Ć";​
 +
 +B["​ћ"​]="​ć";​B["​Џ"​]="​Dzh";​B["​џ"​]="​dzh";​B["​Ѓ"​]="​G´";​B["​ѓ"​]="​g´";​B["​Ќ"​]="​K´";​B["​ќ"​]="​k´";​B["​Њ"​]="​Nj";​B["​њ"​]="​nj";​
 +
 + B["​Ф"​]="​F";​B["​Ы"​]="​Y";​B["​В"​]="​V";​B["​А"​]="​A";​B["​П"​]="​P";​B["​Р"​]="​R";​B["​О"​]="​O";​B["​Л"​]="​L";​B["​Д"​]="​D";​B["​Ж"​]="​Zh";​B["​Э"​]="​E";​
 +
 + B["​ф"​]="​f";​B["​ы"​]="​y";​B["​в"​]="​v";​B["​а"​]="​a";​B["​п"​]="​p";​B["​р"​]="​r";​B["​о"​]="​o";​B["​л"​]="​l";​B["​д"​]="​d";​B["​ж"​]="​zh";​B["​э"​]="​e";​
 +
 + B["​Я"​]="​Ya";​B["​Ч"​]="​Tch";​B["​С"​]="​S";​B["​М"​]="​M";​B["​И"​]="​I";​B["​Т"​]="​T";​B["​Ь"​]="'";​B["​Б"​]="​B";​B["​Ю"​]="​Yu";​
 +
 + B["​я"​]="​ya";​B["​ч"​]="​tch";​B["​с"​]="​s";​B["​м"​]="​m";​B["​и"​]="​i";​B["​т"​]="​t";​B["​ь"​]="'";​B["​б"​]="​b";​B["​ю"​]="​yu";​
 +
 +B["​Ғ"​]="​Gh";​B["​ғ"​]="​gh";​
 +
 +B["​Қ"​]="​Kh";​B["​қ"​]="​kh";​
 +
 +B["​Є"​]="​E";​B["​є"​]="​e";​
 +
 +B["​Ї"​]="​Yi";​B["​ї"​]="​yi";​
 +
 +B["​Ґ"​]="​G";​B["​ґ"​]="​g";​
 +
 +B["​Ң"​]="​Ň";​B["​ң"​]="​ň";​
 +
 +B["​Ө"​]="​Ö";​B["​ө"​]="​ö";​
 +
 +B["​Ұ"​]="​Ü";​B["​ұ"​]="​ü";​
 +
 +B["​Ү"​]="​Ü";​B["​ү"​]="​ü";​
 +
 +B["​Һ"​]="​H";​B["​һ"​]="​h";​
 +
 +B["​Ү"​]="​Ü";​B["​ү"​]="​ü";​
 +
 +B["​Ӯ"​]="​U";​B["​ӯ"​]="​u";​
 +
 +B["​Ҳ"​]="​H";​B["​ҳ"​]="​h";​
 +
 +B["​Ҷ"​]="​Tch";​B["​ҷ"​]="​tch";​
 +
 +B["​Ž"​]="​Zh";​B["​ž"​]="​zh";​
 +
 +B["​Č"​]="​Tch";​B["​č"​]="​tch";​
 +
 +B["​Ř"​]="​Rz";​B["​ř"​]="​rz";​
 +
 +B["​Ě"​]="​Ě";​B["​ě"​]="​ě";​
 +
 +B["​Š"​]="​Sh";​B["​š"​]="​sh";​
 +
 +B["​Ů"​]="​Ů";​B["​ů"​]="​ů";​
 +
 +B["​Ň"​]="​Ň";​B["​ň"​]="​ň";​
 +
 +B["​Ť"​]="​Ť";​B["​ť"​]="​ť";​
 +
 +B["​Ľ"​]="​Ľ";​B["​ľ"​]="​ľ";​
 +
 +B["​Ł"​]="​Ł";​B["​ł"​]="​ł";​
 +
 +B["​Đ"​]="​Dzh";​B["​đ"​]="​dzh";​
 +
 +B["​Ć"​]="​Ć";​B["​ć"​]="​ć";​
 +
 +B["​Ј"​]="​J";​B["​ј"​]="​j";​
 +
 +B["​́"​]="​́";​
 +
 +B["​І"​]="​I";​B["​і"​]="​i";​
 +
 +B["​Ў"​]="​U";​B["​ў"​]="​u";​
 +
 +B["​ѝ"​]="​I";​B["​ѝ"​]="​i";​
 +
 +B["​Ә"​]="​Ä";​B["​ә"​]="​ä";​
 +
 + new_el.value = el.value.replace(/​([\u0100-\u1999])/​g,​
 +
 + function (str,​p1,​offset,​s) {
 +
 + if (B[str] != '​undefined'​){return B[str];}
 +
 + }
 +
 + );
 +
 + }
 +
 + /* Normalizes a string, eю => eju */
 +
 + this.strNormalize = function(el)
 +
 + {
 +
 + if (!el) { return; }
 +
 + this.strTranslit(el);​
 +
 + }
 +
 +}
 +
 +var oJS = new JSfunc();
 +
 +</​script>​
 +
 +</​head>​
 +
 +<​body>​
 +</​html>​
 +
 +====== Transliterace textů z azbuky do latinky ONLINE (podle anglické normy)======
 +Zjednodušeně:​ TRANSKRIPCE = přepis pro normální čtení, TRANSLITERACE = (téměř) přesný přepis písmenka za písmenko.
 +
 +**Omezení: ukrajinská azbuka**
 +
 +Napište nebo zkopírujte text v azbuce do <​html><​FONT style="​BACKGROUND-COLOR:​ pink">​růžového políčka</​font></​html>​ pod tabulkou a hned se objeví výsledek. ​
 +
 +Můžete si vybrat i jiné typy převodů z azbuky do latinky:
 +<​html><​center><​div class="​table sectionedit3">​
 +<table class="​inline">​
 +  <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <th class="​col0">​Transkripce</​th>​
 +      <th class="​col1">​Transliterace</​th>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0"><​strong></​html>​[[prevadec_z_azbuky_do_latinky|z
 +ruštiny]]<​html></​strong></​td>​
 +      <td class="​col1"><​strong><​span class="​curid"></​html>​[[transliterace_azbuky_podle_csn_iso_9|z
 +většiny písem v azbuce]]<​html></​span></​strong>:<​br>​
 +z běloruštiny,<​br>​
 +ruštiny, <br>
 +srbštiny, <br>
 +bulharštiny,​ <br>
 +makedonštiny,​ <br>
 +kazaštiny, <br>
 +kyrgyzštiny,​ <br>
 +uzbečtiny</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0">​Ukázka (RU):<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Uzbekistan ně imejet vychoda k morju.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Ukázka (RU):<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Uzbekistan ne imeet vychoda k morû.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0"><​strong></​html>​[[prevadec_z_azbuky_do_latinky_ne_rus|z
 +většiny písem v azbuce]]<​html></​strong>:<​br>​
 +z běloruštiny,<​br>​
 +srbštiny, <br>
 +bulharštiny,​ <br>
 +makedonštiny,​ <br>
 +kazaštiny, <br>
 +kyrgyzštiny,​ <br>
 +uzbečtiny
 +      <hr>
 +      <​hr>​Ukázka:<​br>​
 +(KZ):<​br>​
 +Әкімшілік жағынан 14 облыс және республикалық<​br>​
 +маңызы бар 3 қалаға бөлінеді.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Äkimšilik žaghynan 14 oblys žäne respublikalykh<​br>​
 +maňyzy bar 3 khalagha bölinedi.<​br>​
 +(BY):​Колькасць насельніцтва — 9,5 млн чалавек<​br>​
 +Výsledek: Kol'​kasc'​ nasel'​nictva — 9,5 mln čalavek <br>
 +(BG): Общата площ на Съветския съюз<​br>​
 +Výsledek: Obščata plošč na S'​vetskija s'juz </td>
 +      <td class="​col1"><​b></​html>​[[transkripce_z_arabstiny|Transliterace z arabského písma]]<​html>​
 +</​b><​br>​Musíte mít na zřeteli, že se jedná o transliteraci orientační.<​br>​Na transkripci je lepší zapomenout.<​br>​Tu vám neudělá program, ale jen člověk, který umí arabsky.<​br>​Je to proto, že se v písmu dost šetří samohláskami.<​br>​Ukázka:<​br>​Arabsky:​ شرم الشىخ<​br>​Výsledek:​ šrm alšách <​br>​(transkripce by byla Šarm al-Šajch)
 +</td>
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0">​ </td>
 +      <td class="​col1"><​strong></​html>​[[ukrajinska_transliterace|z
 +ukrajinštiny]]<​html></​strong>​
 +      <​hr>​Ukázka:<​br>​
 +На території сучасної України віддавна існували держави скіфів.<​br>​
 +Výsledek:<​br>​
 +Na terytoriji sučasnoji Ukrajiny viddavna isnuvaly deržavy skifiv. </td>
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td style="​background-color:​ rgb(153, 255, 153);"
 + ​class="​col0"><​strong>​z ruštiny</​strong><​br>​
 +      <​strong></​html>​[[azb-en|do angličtiny]]<​html></​strong><​br>​
 +Ukázka:<​br>​
 +Узбекистан не имеет выхода к морю.<​br>​
 +Výsledek: Uzbekistan ne imeet vykhoda k moryu.</​td>​
 +      <td class="​col1">​ </td>
 +    </tr>
 +  </​tbody>​
 +</​table>​
 +</​html>​
 +**Odkaz na: [[odstranovac_diakritiky|Odstraňovač české a slovenské diakritiky]]**\\
 +**Odkaz na: [[do_azbuky|Přímé psaní z latinky do azbuky]]**
 +<​html><​hr>​
 +</​div>​
 +
 +</​center>​
 +<​p><​p><​b>​Napište (vložte) text v azbuce:</​b></​p>​
 +
 +<​textarea onkeyup="​oJS.strNormalize(this)"​ style="​height:​10em;​width:​100%;​background-color:​ pink" id="​in"></​textarea>​
 +<​p><​b>​Výsledek (transliterace textu z azbuky do latinky podle anglické normy):</​b></​p>​
 +<​textarea style="​height:​10em;​width:​100%"​ id="​out"></​textarea>​
 +<​center>​Tuto službu přináší <​b>​Cestovatelské stránky <a href ="​http://​www.cesty.in">​http://​www.cesty.in</​b></​a>​
 +</​body>​
 +</​html>​
 +Buďte IN :-)
azb-en.txt · Poslední úprava: 28. 08. 2015 19:02 (upraveno mimo DokuWiki)