Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

AFRIKA AMERIKA ANTARKTIDA ASIE AUSTRÁLIE+OCEÁNIE EVROPA

Prosíme Vás, podpořte projekt Dětské hřiště v Balchaši (Kazachstán): http://cesty.in/hřiště


abu_simbel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

abu_simbel [29. 01. 2017 00:10]
88.161.227.111 vytvořeno
abu_simbel [29. 01. 2017 00:12] (aktuální)
88.161.227.111
Řádek 9: Řádek 9:
 Zde mezi prvním a druhým kataraktem na Nilu, této životadárné tepně starého Egypta, chtěl vybudovat sobě a své milované ženě Nefertari další úchvatný památník. Jsou povolány tisíce dělníků, aby zbudovaly chrám. S nejjednoduššími bronzovými a kamennými nástroji zahajují gigantickou stavbu. Chrámy mají být vytesány přímo do skály. Jedinečný záměr. Dělníci začínají hloubit skálu. Metr za metrem se prokopávají pomalu vpřed. Musí se odstranit tisíce tun vápence. Zde mezi prvním a druhým kataraktem na Nilu, této životadárné tepně starého Egypta, chtěl vybudovat sobě a své milované ženě Nefertari další úchvatný památník. Jsou povolány tisíce dělníků, aby zbudovaly chrám. S nejjednoduššími bronzovými a kamennými nástroji zahajují gigantickou stavbu. Chrámy mají být vytesány přímo do skály. Jedinečný záměr. Dělníci začínají hloubit skálu. Metr za metrem se prokopávají pomalu vpřed. Musí se odstranit tisíce tun vápence.
  
-Dělníci se lopotně prohrabávají dovnitř hory. Ramses II. je nadšený přímo nadlidským výkonem svých dělníků: „Ó vy vyvolení dělníci, silní, se zdatnýma rukama, kteří pro mě budujete pomníky ve velkém počtu, zkušení v práci s drahocennými kameny, rozpoznávající žulová místa a s pískovcem důvěrně obeznámení." ​Nalevo a napravo od vchodu jsou vztyčeny vždy dvě 22 m vysoké mohutné kolosální sochy. Představují Ramsese II. a nesou nápisy „Ramses, miláček Amonův", „Ramses, miláček Atumův", „Ramses, slunce panovníků" ​a „Ramses, vládce Obou zemí" ​- Ramses II. inkarnace boha slunce Re. Velkou trojlodní halou, rámovanou osmi opěrnými pilíři, se dostaneme do zadní části chrámu. Reliéfy ve velké hale oslavuji válečné činy krále jako vítěze nad Syřany, Libyjci a Chetity v bitvě u Kadeše. Ve svatyni jsou čtyři sochy vytesané do kamene, představuji bohy Re-Harachte,​ Ptaha a Amona-Re a rovněž zpodobení božského krále Ramsese II.+Dělníci se lopotně prohrabávají dovnitř hory. Ramses II. je nadšený přímo nadlidským výkonem svých dělníků: „Ó vy vyvolení dělníci, silní, se zdatnýma rukama, kteří pro mě budujete pomníky ve velkém počtu, zkušení v práci s drahocennými kameny, rozpoznávající žulová místa a s pískovcem důvěrně obeznámení.“ Nalevo a napravo od vchodu jsou vztyčeny vždy dvě 22 m vysoké mohutné kolosální sochy. Představují Ramsese II. a nesou nápisy „Ramses, miláček Amonův, „Ramses, miláček Atumův, „Ramses, slunce panovníků“ a „Ramses, vládce Obou zemí“ - Ramses II. inkarnace boha slunce Re. Velkou trojlodní halou, rámovanou osmi opěrnými pilíři, se dostaneme do zadní části chrámu. Reliéfy ve velké hale oslavuji válečné činy krále jako vítěze nad Syřany, Libyjci a Chetity v bitvě u Kadeše. Ve svatyni jsou čtyři sochy vytesané do kamene, představuji bohy Re-Harachte,​ Ptaha a Amona-Re a rovněž zpodobení božského krále Ramsese II.
  
 Velký chrám je dimenzován tak, že dvakrát v roce - 20. října a 20. února - slunce svítí vchodem chrámu přímo na sochy. Malý chrám nechal Ramses II. zbudovat pro svou milovanou manželku Nefertari. Je zasvěcen královně a Hathoře z Ibšeku. Také malý chrám musel být pracně vytesán do vápence 21 m hluboko. Skládá se z haly se šesti pilíři, příčné haly se dvěma vedlejšími místnostmi a svatyně. Reliéfy na stěnách zobrazují scény korunovace a vyobrazení Nefertari. Velký chrám je dimenzován tak, že dvakrát v roce - 20. října a 20. února - slunce svítí vchodem chrámu přímo na sochy. Malý chrám nechal Ramses II. zbudovat pro svou milovanou manželku Nefertari. Je zasvěcen královně a Hathoře z Ibšeku. Také malý chrám musel být pracně vytesán do vápence 21 m hluboko. Skládá se z haly se šesti pilíři, příčné haly se dvěma vedlejšími místnostmi a svatyně. Reliéfy na stěnách zobrazují scény korunovace a vyobrazení Nefertari.
  
-Chrámové sochy představují vždy dvakrát Nefertari, Hathor a Ramsese. Veškeré postavy jsou asi 10 m vysoké. Pro ženu faraóna to byla obzvláštní pocta. Faraónova manželka ve stejné velikosti jako božský král! Zpravidla byly ženy králů zobrazovány výrazně menší. V 60. letech hrozí monumentům kvůli stavbě Asuánské přehrady zaplaveni. Záchrana probíhá díky jednomu z nejgigantičtějšich stavebních projektů novověku. Oba chrámy jsou přesunuty. 20 000 tun kamene je rozřezáno na 1036 jednotlivých dílů, rozebráno a znovu sestaveno 180 m ve směru do vnitrozemí a 64 m nad původním stanovištěm. V březnu 1968 jsou stavební práce ukončeny. Věčné sídlo největšího egyptského faraóna Ramsese II. je zachráněno. ​ +Chrámové sochy představují vždy dvakrát Nefertari, Hathor a Ramsese. Veškeré postavy jsou asi 10 m vysoké. Pro ženu faraóna to byla obzvláštní pocta. Faraónova manželka ve stejné velikosti jako božský král! Zpravidla byly ženy králů zobrazovány výrazně menší. V 60. letech hrozí monumentům kvůli stavbě Asuánské přehrady zaplaveni. Záchrana probíhá díky jednomu z nejgigantičtějšich stavebních projektů novověku. Oba chrámy jsou přesunuty. 20 000 tun kamene je rozřezáno na 1036 jednotlivých dílů, rozebráno a znovu sestaveno 180 m ve směru do vnitrozemí a 64 m nad původním stanovištěm. V březnu 1968 jsou stavební práce ukončeny. Věčné sídlo největšího egyptského faraóna Ramsese II. je zachráněno.
abu_simbel.txt · Poslední úprava: 29. 01. 2017 00:12 autor: 88.161.227.111